👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La littérature francaise

Skapad 2021-05-21 11:45 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du ska hämta fakta om en fransk författare och berätta kort på franska om dess liv och viktigaste verk.

Innehåll

Arbetsområde:

Under ett par lektioner kommer vi arbeta med att ta reda på några korta fakta om en fransk författare. Du ska redovisa på franska och både skriftligt och muntligt i smågrupper.

 

Konkreta mål:

Målet med arbetsområdet är att du ska känna till några kända franska författare samt träna på att skriva på franska och redaovisa din text muntligt.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Ta reda på fakta som är viktiga i målspråkslandet.

Undervisning:

Du får dig tilldelat en författare och söker upp information. I uppgiften finns en mall på franska som du kan använda för att skriva din text. När du är klar ska du få redovisa din text i en liten grupp.

 

KOPPLA SYFTE OCH CENTRALT INNEHÅLL UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

 

Uppgifter

 • La litterature francaise

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk Lgr11 (grundmatris)

E
C
A
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.