👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr i tiden (för ca 100 år sedan)

Skapad 2021-05-21 12:00 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Vi lär oss om hur det var att gå i skolan förr i tiden.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur var det att vara barn förr i tiden? Vad lärde man sig i skolan och hur såg en skoldag ut? Hur såg det vardagslivet ut i Stockholm för 100 år sedan? Vad betyder begreppen dåtid - nutid - framtid?

Innehåll

Vad vi ska lära oss

 • Hur livet i Stockholm var för ca 100 år sedan, hur det såg ut (hus, fordon, affärer m.m). 
 • Hur det var att vara barn, kvinna och man.
 • Vilka skillnader fanns det mellan fattiga och rika, (boende, mat, och arbete)
 • Vilka yrkan fanns då, och hur är dessa yrken idag? 
 • Hur man var klädd, kvinnor och män.
 • Hur en skoldag såg ut, och vad man lärde sig i skolan. 
 • Vilka skillnader och likheter det finns mellan livet förr och nu.
 • Tidslinje dåtid - nutid - framtid

Hur vi ska lära oss

 • Vi har gemensamma genomgångar. 
 • Vi arbetar enligt EPA-modellen, enskilt, par och alla. 
 • Vi läser och samtalar om skolan förr och hur det såg ut i Stockholm förr.
 • Vi tittar på filmer och bilder som visar livet förr och samtalar om dessa. 
 • Vi kommer att ha en skoldag om hur det var förr i skolan.

Hur du visar dina kunskaper

Du visar dina kunskaper genom att...

 •  vara aktiv i samtalen på lektioner, svara på frågor, och själv ställa frågor. 
 • arbeta aktivt på lektionerna och se till att genomföra dina uppgifter i tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

SO
Livet förr och nu.

på väg mot godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Berätta om hur det var att var barn förr i tiden.
 • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Du kan till viss del på egen hand ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Du kan på egen hand ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Göra jämförelser förr och nu.
 • SO   3
Du kan med stöd av en vuxen göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Du kan till viss del på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Du kan på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Delta i samtal.
 • Sv
 • Sv   1
Du deltar i samtal om det vi har läst och sett genom att lyssna aktivt.
Du deltar till viss del i samtal om det vi har läst och sett genom att svara på frågor.
Du deltar aktivt i samtal om det vi har läst och sett genom att svara på och ställa följdfrågor.