👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 4 vt 2021

Skapad 2021-05-21 13:52 i Oxledsskolan F-6 Partille
Alfa kapitel 1 och 2
Grundskola 4 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Inom detta kapitel kommer du att få arbeta med geometri.

Innehåll

 

VAD

När du har jobbat med dessa kapitel ska du:

kunna mäta och jämföra längder

kunna omvandla olika enheter för längd.

kunna förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.

känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer.

kunna beräkna omkretsen av månghörningar.

kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar.

Ord/begrepp att kunna: 

sträcka, mil, kilometer, meter, decimeter,centimeter, millimeter, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, rektangel, kvadrat, triangel, längd, bredd, omkrets, area, kvadratcentimeter, 

 

HUR:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet Alfa kapitel 5.

 

Du kommer exempelvis få:

- få ta del av löpande genomgångar i grupp och individuellt. 

- jobba enskilt och i grupp med rutinuppgifter och problemlösning.

- träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator.

- träna på att samtala om, förklara och redogöra för begrepp och metoder i par och grupp.

 • - befästa dina kunskaper med hjälp av läxuppgifter.

 

BEDÖMNING:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper inom detta område genom att titta på:

 • - din aktivitet på lektionerna både muntligt och skriftligt.
 • - din förmåga att resonera kring matematiska problem med lärare och andra elever.
 • - hur du löser uppgifter på diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6