👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse 4b Yllet "Vad finns i havet?"

Skapad 2021-05-21 14:08 i 182381 Förskolan Den Röda Tråden Stockholm Farsta
Förskola
Projektberättelse om vårt projekt "Vad finns i havet?"

Innehåll

Projektberättelse Yllet

Under höstterminens början märkte vi väldigt fort ett stort intresse för djur, vi projicerade ofta upp undervattensfilmer på väggen inne på avdelningen och ett intresse för de olika djuren i havet växte fram. Vi valde därför att jobba med frågan ”Vad finns i havet?”.

 

 

 

Tillsammans med barnen gjorde vi en tankekarta för att få höra barnens tankar om vad som fanns i havet. Allt från fiskar, sjöhästar, bubblor, ägg, stenar, snäckor och valar skrev vi upp på vår tankekarta. Väldigt snabbt såg vi att just havsdjur var väldigt intressant och vi valde därför att fokusera på det, med små sidoprojekt och experiment. kopplade till vatten.

 

Vi började lite smått med olika vattenprojekt så som vattenlek där vi även plockade med oss saker in från gården. Pinnar, stenar och löv la vi i vattnet för att se vad som skulle hända, vissa saker flöt i vattnet, andra inte. Även saker inne på avdelningen fick provas att ligga i vattnet, så som bilar, bondgårdsdjur skedar och klossar. Men alla barn var överens om att dessa saker egentligen inte skulle finnas i vattnet. Pinnarna, stenarna och löven fick ligga kvar.

 

 

Under vintern tog vi med oss snö in på avdelningen för att undersöka, vi pratade om att snön var vit och frågade dem vad de trodde skulle hända om vi hällde varmt vatten på snön. ”Då smälter den och blir vatten”, var de flesta överens om. När snön smälte blev många förvånade över att vattnet blev blått, eftersom snön var vit. Det konstaterades även att det inte bodde några fiskar i ”snövattnet” utan att dem fanns i havet.

 

 

Genom att använda digitala verktyg i form av projektor och iPad har vi tittat på olika filmer och klipp kopplat till havsdjur och vatten i syfte att barnen ska få en möjlighet att lära sig mer om dessa olika havsdjur, vi har samtalat med barnen om vad dem har sett för att de ska få en djupare förståelse. Vi har lånat böcker från bokbussen som handlat om olika havsdjur, som vi har läst tillsammans i mindre grupper för att sedan ha boksamtal om. Vi har läst böcker tillsammans där barnen sedan fått måla eller rita en tolkning på det dem sätt och läst.

 

Vi tittade på filmer om havet och barnen började prata om vågor, begrepp så som stora vågor och små vågor nämndes. Vi frågade då hur man skulle kunna dansa som vågor till musik. Det konstaterades att man ska dansa snabbt och smått till snabb musik och stort och lugnt till lugn musik. Tunna tyger som var lätta användes för att förstärka känslan av att vara en våg.

 

 

Tillsammans med barnen pratade vi om och visade bilder på en stenstrand, barnen började då själv samla stenar som de tog mig sig in på avdelningen för att kunna skapa en egen stenstrand. Stenar som hittats ute på gården eller till och från förskolan fick följa med in på avdelningen. Vi utvecklade detta med att använda ett ljusbord för att lysa upp stranden och ett blått tyg vi hade lagt som hav. Barnen tog sedan själva dit havsdjur vi hade på avdelningen då det var ”där dem bodde”. Vi utvecklade vår strand med att skriva ut bilder på olika havsdjur som vi satte magneter på så att barnen kunde sitta och fiska med metspön vi själva gjort. Vi märkte även att barnen själva började använda matematiska begrepp så som större och mindre, dagliga diskussioner vid stranden mellan barnen skedde där de samtalade om vilket djur som var mindre och vilket som var större. Detta tog vi även med oss in på samlingen, där vi först mätte barnen, och pratade om vem som var längst och vem som var kortast. Vi utvecklade detta till att tillsammans med barnen ta de havsdjur som var populärast och sätta upp på vår längdmätare för att kunna samtala om att det även fanns havsdjur som var kortare än det kortaste barnet och att det fanns havsdjur som var längre än det längsta barnet.

Vi började vårt projekt på ett lek- och lustfyllt sett och avslutar projektet och blickar framåt mot nya spännande projekt.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18