👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÖRA

Skapad 2021-05-21 14:31 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Moderna språk
Uppgiftsbedömning - Hören

Matriser

Mod
HÖRA TY 3 (Uppgiftsmatris)

Förståelse av målspråket i tal (Hörförståelse)
F
E
D
C
B
A
Förståelse av talat språk
- Förstår eleven talat språk i lugnt tempo? - Uppfattar eleven helhet och detaljer?
Eleven har sällan en övergripande, ytlig förståelse av tydligt talat språk i lugnt tempo. Eleven har svårt att uppfatta både helhet och tydliga detaljer.
Eleven har en övergripande, ytlig förståelse av tydligt talat språk i lugnt tempo. Eleven uppfattar vad texten eller framställningen handlar om i sin helhet, dess mest påtagliga budskap liksom tydliga detaljer.
Eleven har en övergripande, ytlig förståelse av tydligt talat språk i lugnt tempo. Eleven uppfattar vad texten eller framställningen handlar om i sin helhet, dess mest påtagliga budskap liksom väsentliga detaljer (betydelsefulla för helheten eller budskapet, men inte nödvändigtvis lika lätta att uppfatta som de tydliga).
Eleven förstår såväl helhet som nästan alla detaljer i talat språk i lugnt tempo. Förståelsen av huvudinnehållet är djupare och mer sammanfattande.
Visad förståelse av talat språk
Redogör eleven för innehållet? Visar eleven sin förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet? Visar elevens agerande på förståelse?
Eleven försöker redogöra för, diskutera och kommentera innehållet, men elevens redogörelse är sällan begriplig. Eleven visar sällan sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Elevens agerande visar på en begränsad förståelse.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehållet. Elevens redogörelse är begriplig. Eleven visar även sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Elevens agerande visar på en grundläggande och kanske partiell förståelse.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven visar även sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Elevens agerande visar på en förhållandevis god förståelse.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven visar även sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar mycket tydligt, klart och åskådligt sin förståelse, som omfattar både helhet och detaljer.