👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tigrinka läsåret 2021

Skapad 2021-05-21 15:32 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Den har terminen arbetat med alfabet och läsning ,grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Muntliga presentation för olika mottagare. Uttal, betoning.

Innehåll

Läsa och skriva :- Lässtrategier för att förstå och olika texter från olika medier samt för att  urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. Det är inte bara texter från böcker också vi har använd texter från internet.

 

Tala, lyssna och samtala :-

-Muntligt  berättande för olika mottagare

-Vi har också tittat djurens liv i Afrika och vi  jämförde hur det är djuren liv i Sverige på Youtube.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3