👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tigrinska läsåret 2021

Skapad 2021-05-21 15:42 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Alfabet :- Grundläggande alfabet i ordning och intonation, stavning, uttal

Innehåll

Alfabet

- Vi har jobbat med uttal, betoning, stavning, 

Läsning

- Jag har använt/läst  sagor för att träna deras hörförståelse. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6