👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Travelling to Great Britain

Skapad 2021-05-22 04:17 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Travelling to Great Britain
Grundskola 7 Engelska
Great Britain, Britain, England or the UK - do you know the difference? In this unit we're going to look into some British geography and history as well as culture and lifestyle.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

I det här arbetsområdet ska du utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att läsa, skriva, höra och prata om olika aspekter om Storbritannien. Förutom att utveckla de olika förmågorna i engelska kommer vi att lära oss en del fakta, realia, om det engelska språket, kultur, geografi och historia.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • Prata engelska, både om ett förberett ämne och i spontana samtal
 • Förstå talad engelska
 • Skriva på engelska med anpassning till textens syfte och mottagare
 • Använda strategier när du läser, lyssnar, pratar och skriver på engelska
 • Läsa texter på engelska och förstå detaljer och sammanhang
 • Lära dig mer om en engelsktalande stad

Det här kommer vi att bedöma:

Dina kunskaper om engelsktalande länder, deras geografi, kultur och historia, levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelskan används samt din förmåga att diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Bedömning sker löpande under projektets gång genom:

 • Diskussioner och samtal 
 • Läs- och hörförståelse 
 • Prov om engelsktalande länder, deras geografi, kultur och historia samt levnadsvillkor
 • Muntlig presentation av resan till en engelsktalande stad med stöd av olika hjälpmedel, t ex digitala verktyg, för att planera och genomföra presentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9

Matriser

En
Travelling to Great Britain

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Formulera sig i tal
Muntlig presentation
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Diskutera och jämföra
Muntlig presentation och realiaprov
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.