👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - kap 6 - Sannolikhet

Skapad 2021-05-22 11:30 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
När du funderar på hur troligt det är att något händer, när du köper en trisslott eller när du ser oddsen för en fotbollsmatch behöver du förstå sannolikhet. I det här kapitlet kommer vi att öva på att beräkna sannolikheten för olika händelser och använda sannolikheten i olika sammanhang.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

På lektionerna kommer vi att ha: 

- Genomgångar

- Gemensamma exempeluppgifter

- Film

- Eget arbete i matteboken

- Inlämningsuppgift

 

Bedömning

Bedömning sker utifrån ditt arbete under lektionerna och genom ditt deltagande i lektionerna aktiviteter.

Bedömning kommer även att ske på dina inlämningar och ett prov  i slutet av arbetsområdet.

 

Preliminär planering:

         Vecka                                                 Avsnitt                               Klar till och med s.

 

17

 • Sannolikhet

 • Likformig sannolikhet

 • Fler turspel

 • Beräkningar med hjälp av sannolikhet

s 178-179

s 180-181

s 182

s 183

18

 • Sannolikhet genom undersökningar

 • När förutsättningarna ändras

 • Kombinatorik

 • Arbeta tillsammans

 • Diagnos

s 184-185


s 186

s 187-188

s 189

19

(Kristi Himm)

 • Räkna blå/röd del

 • Sannolikhet - diagram

 • Oberoende och beroende händelser

Blå: s 192-197

Röd: s 198-203

20

 • Räkna blå/röd del

 • Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9