👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi - tillsammans

Skapad 2021-05-22 17:17 i Kvinnebyskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi tillsammans. Ett uppstartsarbete kring gemensamma regler och ramar.

Innehåll

Lärandemål

Du ska förstå vikten av varje människas egenvärde och respekten för det gemensamma.

Du kommer träna på att visa förståelse för andra människors villkor och deras värderingar.

Du ska få möjlighet att skapa en trygg identitet i vår gemenskap.

Du kommer få träna dig på att göra etiska ställningstaganden.


Undervisning

Vi kommer att leka tillsammans, träna oss på regler och turtagning.

Vi lyssnar aktivt och tar in fler perspektiv än våra egna.

Vi använder skapande former så som att rita.

Vi kommer att diskutera och öva oss på att ta ställning i mindre grupper.

Vi kommer att lyssna på sagor, filmer och berättelser som handlar om förståelse och människors lika värde.

Vi kommer att sätta upp gemensamma regler för hur vi vill ha det tillsammans.

Vi kommer att prata om och träna oss på att vara en i gemenskapen.

 

Förmågor vi tränar

Att kunna reflektera över hur grupper formas och förändras.

Att kunna lyssna på och uttrycka etiska ställningstaganden. 

Att kunna visa respekt för andra människors egenvärde.

Att kunna leva sig in i andras situation.

Att utveckla förmågan till samhörighet och solidaritet.

Att utveckla förmågan till att förstå demokratiska beslut.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Vi - tillsammans

Jag behöver öva mer
Jag kan
Jag kan mer än väl
Du ska förstå vikten av varje människas egenvärde och respekten för det gemensamma
Du kommer träna på att visa förståelse för andra människors villkor och deras värderingar
Du ska få möjlighet att skapa en trygg identitet i vår gemenskap