👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - biologi år 4 och 5

Skapad 2021-05-23 16:04 i Hällingsjö skola Härryda
Vad är biologi? Vad är en art? Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar samt fotosyntesen.
Grundskola 4 – 5 NO (år 1-3) Biologi
I naturen finns det ett samspel mellan alla djur och växter. Detta läsår handlar undervisningen bl.a. om näringskedjor, näringsvävar, ekosystem och naturens kretslopp. Om balansen i naturen rubbas finns det en risk att djuren eller växterna inte överlever. Därför är det viktigt att förstå samspelet mellan olika djur och växter samt utveckla förståelse för att mångfald är viktig i naturen så väl som i vårt samhälle.

Innehåll

Du ska få möjlighet att lära dig om:

 • Hur växter producerar sin egen mat genom fotosyntesen
 • sambandet och utbytet mellan växter och djur genom fotosyntes och cellandning
 • viktiga ord och begrepp såsom t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv, producent, konsument, toppkonsument mfl.

Mål

Du visar att du kan använda kunskaper i biologi för att förklara biologiska sammanhang samt för att ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att förklara vad en näringskedja är.

Konkretiserande mål:

Du ska kunna:

 • ge exempel på och beskriva hur en näringskedja och näringsväv är uppbyggd.
 • förklara viktiga begrepp som t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv, producent, konsument, toppkonsument mfl.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur en näringskedja och en näringsväv är uppbyggd.
 • använda dig av viktiga begrepp så som: näringskedjor, näringsväv, ekosystem, producent, konsument, toppkonsument.
 • förklara vad som kan hända när mångfalden påverkas av att arter försvinner för att dess miljö förändras för snabbt.

Undervisning:

Vi kommer under pågående tema att:

 • titta på faktafilmer
 • läsa faktatexter
 • rita/skapa näringskedjor
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor/näringsvävar och biologisk mångfald

 

Om biologi i läroplanen, Lgr 11

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6