👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-05-24 08:06 i Parkskolan Kristianstad
Argumenterande text
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument.

Innehåll

Pedagogisk planering – Svenska: Parkskolan.

Viktiga begrepp: rubrik, åsikt, argument, motargument, sambandsord, sammanfattning

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Eleverna kommer få lära sig:

 • planera och skriva en debattartikel med dess typiska struktur
 • formulera en åsikt och skriva argument
 • formulera ett motargument

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

 

 • Genomgångar, diskussioner och uppgifter.

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Du ska få visa vad du kan genom att skriva en egen argumenterande text.


1.En rubrik som berättar vad du tycker
2.En inledning (kort) som berättar din åsikt om vad texten ska handla om
3.Dina argument för/mot någonting
4.En sammanfattning där du en sista gång berättar varför läsaren ska tycka som du.

5. En signatur som passar till den argumenterande texten.


 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Bedömning

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6.
Ej godkänd
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Innehåll
begripligt innehåll - en eller flera åsikter framgår - ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikter/åsikterna
relativt tydligt innehåll - en eller flera åsikter framgår relativt tydligt - ett eller flera argument stödjer åsikter/åsikterna
tydligt innehåll - en eller flera åsikter framgår tydligt - flera utvecklade argument stödjer åsikter/åsikterna
Struktur
Rubrik Åsikt Argument Motargument Sammanfattning Signatur
I huvudsak fungerande struktur genom att den har några delar
Relativt väl fungerande struktur Texten är sammanhängande och har flera delar Texten är uppbyggd med hjälp av enkla bindeord
Väl fungerande struktur Texten är sammanhängande och välstrukturerad med samtliga delar Texten är uppbyggd med hjälp av flera och varierade bindeord
Skrivregler
Stavfel finns men de stör inte förståelsen Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet
Få stavfel finns Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet