👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition, subtraktion, avrundning

Skapad 2021-05-24 08:17 i Visa grundskola Luleå Kommun BUF
Ma Addition, subtraktion, avrundning
Grundskola 3 Matematik
Ma Addition, subtraktion, avrundning

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Målet är att du ska kunna
- Avrunda till närmaste, tiotal, hundratal och tusental.
- Addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000
- Uppställning addition och subtraktion

Bedömning

För att visa att du har nått målen ska du
- förstå frågor och svar i matteboken.
- förstå frågor och svar i läxboken.
- klara de flesta frågorna i diagnosen.

Undervisning

Vi
- börjar lektionerna med genomgång av dagens avsnitt.
- arbetar i matteboken på lektionerna.
- går igenom läxorna tillsammans.
- kopplar ihop uppgifterna i boken med händelser i vår egen verklighet.

Uppgifter

 • Prov

 • Addition och Subtraktion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för åk 1-3 i matematik.

Godtagbara kunskaper ht åk1.
Godtagbara kunskaper vt åk1.
Godtagbara kunskaper ht åk2.
Godtagbara kunskaper vt åk2.
Godtagbara kunskaper ht åk3.
Godtagbara kunskaper vt åk3.
Talraden (s)
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan räkna till 20.
Du kan räkna till 50.
Du kan räkna till 100.
Du kan räkna till 200.
Du kan räkna till 500.
Du kan räkna till 1000.
Du kan börja på ett givet tal och räkna uppåt. (Börja på 2 och räkna till 6.)
Du kan börja på ett givet tal och räkna uppåt. (Börja på 3 och räkna till 12.)
Du kan börja på ett givet tal och räkna uppåt. (Börja på 9 och räkna till 20.)
Du kan börja på ett givet tal och räkna uppåt. (Börja på 26 och räkna till 40.)
Du kan börja på ett givet tal och räknauppåt. (Börja på 79 och räkna till 101.)
Du kan börja på ett givet tal och räkna uppåt. (Börja på 996 och räkna till 1007.)
Du kan räkna nedåt från 5.
Du kan räkna nedåt från 10.
Du kan räkna nedåt från 15.
Du kan räkna nedåt från 28 (stoppa vid 19).
Du kan räkna nedåt från 314 (stoppa vid 295).
Du vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-5).
Du vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-10).
Du vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-20)
Du vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-100).
Du vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-500).
Du vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-1500).
Du vet vilket tal som kommer före (talområde 0-5).
Du vet vilket tal som kommer före (talområde 0-10).
Du vet vilket tal som kommer före (talområde 0-20).
Du vet vilket tal som kommer före (talområde 0-100).
Du vet vilket tal som kommer före (talområde 0-500).
Du vet vilket tal som kommer före (talområde 0-100).
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan hoppa 10-hopp (10-50).
Du kan hoppa 5-hopp (0-25).
Du kan hoppa 10-hopp (0-100).
Du kan hoppa 5-hopp (0-50).
Du kan hoppa 10-hopp (112-172).
Du kan tolka och fortsätta en talföljd.
Antalskonstans (s)
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan jämföra mängder (stora och små saker).
Du kan se att det är samma antal föremål även om föremålen sprids ut eller byter plats.
Subitisering (s)
Att se antal utan att räkna
Du kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (1-4).
Du kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (1-6).
Du kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när du bara sett dem i ett par sekunder (11).
Du kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när du bara sett dem i ett par sekunder (18).
Du vet vilket 10-tal som ligger närmast 59, vilket 100-tal som ligger närmast 375 samt vilket 1000-tal som ligger närmast 2089.
Du kan avrunda tal inom talområde 0-5000.
Namnge tal (s)
Koppla siffra till antal
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan para ihop sifferkort och tärningsbilder (1-6).
Du kan namnge tal som läraren pekar på (0-10).
Du kan namnge tal som läraren pekar på (10-100, 11-20).
Du kan namnge tal som läraren pekar på (100-500).
Du kan namnge tal som läraren pekar på (100-1000).
Du kan namnge tal som läraren pekar på (1000- 9999).
Fler/färre (s)
Du kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 3).
Du kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 6).
Du kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 13).
Du kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 15).
Du kan tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (20-100).
Uppdelning av tal (s)
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan dela upp 5 föremål på ett sätt.
Du kan dela upp 5 föremål på flera sätt.
Du vet hur många föremål läraren har gömt i sin hand (7-10).
Du vet hur många föremål läraren har gömt i sin hand (10-19).
Du kan använda dig av din kunskap att dela tal vid beräkning av uppgifter.
Minskning/skillnad (s)
Du kan och förstår minskning med 1 eller 2 med hjälp av föremål.
Du kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse (0-10).
Du kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse (0-100).
Hälften/dubbelt (s)
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan dela upp 4 föremål så vi får lika många var.
Du kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få var om vi delade på 10.
Du kan tänka ut uppgifter kring hälften och dubbelt och förklara hur du tänker (6, 5, 4).
Du kan tänka ut uppgifter kring hälften och dubbelt och förklara hur du tänker (12, 20, 100, 15).
Du kan förklara betydelsen av hälften och dubbelt.
Du kan multiplikationer som bygger på hälften/dubbelt.
Talens grannar (s)
Du kan skriftligt talens grannar 0-10.
Du kan skriftligt talens grannar 0-15.
Du kan skriftligt talens grannar 0-50.
Du kan skriftligt talens grannar 0-100.
Du kan skriftligt talens grannar 0-500.
Du kan skriftligt talens grannar 0-1000.
Storleksordna tal (s)
Du kan skriftligt storleksordna tal 0-15.
Du kan skriftligt storleksordna tal 0-100.
Du kan skriftligt storleksordna tal 0-200.
Tallinje (s)
Du kan skriftligt sätta ut tal på en tallinje 0-20.
Du kan skriftligt sätta ut tal på en tallinje 0-20, 20-40.
Du kan skriftligt sätta ut tal på en tallinje 10-30, 50-70.
Du kan skriftligt sätta ut tal på en tallinje med 5- och 2-hopp.
Dela upp tal (s)
Du kan skriftligt dela upp tal inom talområdet 0-10.
Du kan skriftligt dela upp tal inom talområdet 0-15.
Du kan skriftligt visa på din kunskap om att dela tal vid beräkning av uppgifter.
Positionssystemet
Du förstår och kan ange siffrors värde (ental, tiotal).
Du förstår och kan ange siffrors värde (ental, tiotal, hundratal).
Du förstår och kan ange siffrors värde (ental, tiotal, hundratal, tusental).
Likhetstecknet
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du känner till likhetstecknet.
Du känner till likhetstecknet och vet att det innebär att det måste var lika mycket på båda sidor.
Du vet att 3+2=1+4
Du förstår likhetstecknets betydelse och använder det på ett fungerande sätt.
Beräkna
Addidtion
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan göra beräkningar inom talområdet 0-10.
Du kan göra beräkningar inom talområdet 0-20.
Du kan göra beräkningar inom talområdet 0-100 med tiotalsövergångar med stöd av konkret material.
Du kan göra beräkningar inom talområdet 0-100 med tiotalsövergångar.
Du kan redovsa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-1000.
Subtraktion
Du kan göra beräkningar inom talområdet 0-10.
Du kan gör beräkningar inom talområdet 0-20 med stöd av konkret material.
Du kan göra beräkningar inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång med stöd av konkret material.
Du kan göra beräkningar inom talområdet 0-100 med tiotalsövergång.
Du kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-1000.
Multiplikation
Du kan göra beräkningar inom talområdet 0-10.
Du kan göra enkla beräkningar inom ett uttvidgat talområde.
Division
Du kan göra beräkningar inom talområdet 0-10.
Du kan göra enkla beräkningar inom ett uttvidgat talområde.
Bråk
Du kan beskriva och namnge en halv och en fjärdedel.
Du kan beskriva och jämföra en halv och en fjärdedel.
Du kan dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan lösa enkla problem med hjälp av konkret material.
Du kan lösa enkla problem genom att rita eller skriva och berätta hur du tänker.
Du kan lösa enkla problem i flera steg.
Du kan lösa och redovisa problemmed lämplig strategi samt avgöra om resultatet är rimligt.
Geometri
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan några vanliga lägesord.
Du kan rita vidare på påbörjad symmetri.
Du kan namnen på de tvådimensionella formerna: cirkel, kvadrat, triangel, rektangel.
Du kan namnen på tredimensionella figurer: kub, rätblock, klot, cylinder, kon, cylinder.
Du kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Du kan använda vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Statistik
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan göra en enkel tabell för att redovisa ett resultat.
Du kan skapa ett diagram.
Du kan avläsa och skapa egna tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Mäta
Tid
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du kan veckodagarna samt våra årstider.
Du kan årets månader.
Du kan hela och halva klockslag.
Du kan klockan, digitalt eller analogt.
Du kan beräkna tid.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta tid.
Längd
Du känner till måttenheter cm och m.
Du vet skillnad på cm och meter.
Du kan använda måttenheter: mm, cm, m, dm, km samt mil för att uttrycka resultat.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta längd.
Massa
Du känner till måttenheter g och kg.
Du vet skillnad på g och kg.
Du kan använda måttenheter: g, hg, kg för att uttrycka resultat.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta massa.
Volym
Du känner till måttenheterna dl och liter.
Du vet skillnad på dl och liter.
Du kan använda måttenheter: dl och liter för att uttrycka resultat.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta volym.
Begrepp
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du känner till vanliga lägesord (före, efter, närmsta, fler, färre, färst).
Du känner till de fyra räknesätten och begrepp som relaterar till dessa (term, summa, differens,addera, subtrahera, ental, tiotal osv).
Du har kunskap om matematiska begrepp och kan använda dem samt beskriva dess egenskaper.