👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Almen Projektsammanfattning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-05-24 08:37 i 123531 Förskolan Sagan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

När vi har tittat på barnens sommaruppdragsbilder, har vi märkt att barnen varit intresserade av djur och att kossor har varit speciellt intressanta och därför valt att fokusera på kossan. Vi hade förväntningar på att barnen skulle lära sig om kon och dess närmiljö.

Projektfråga: Vad vill vi vet om kon?

Vi började med att titta på bilder på kor och pratade om hur de såg ut och under tiden fick barnen rita med svart tuchpenna.

Sedan köpte vi in mer material som plastkor och ställde fram en bondgård i trä och skapade en kohörna inne hos oss där barnen kunde leka mer plastkor så att det blev mer rollek om korna. Vi utforskade kon vidare genom att prata om vad vi får från kon och då pratade vi om mjölken. Tilsammans så skapade vi "juver" som vi gjorde av plsthandskar och vatten med vit färg i och "mjölkade" i ett glas. Barnen var väldigt engegerade och tyckte det var jättespännande att få "mjölka". Barnen pratar mycket om kon, säger ko, pekar på kon och gör kons läte. Barnen pratade även mycket om spenar och juver. Barnen har ofta gått fram till vår kohörna och lekt med plastkossorna och lekt olika rollekar.

Här märkte vi också att några barn intresserade sig mer för fordon efter att vi kollat på en liten informationsfilm om en bondgård. Då delade vi upp barnen i intressegrupper. En grupp fokuserade mer på bondgårdens djur och den andra gruppen fokuserade mer på fordon. Fokusomådet blev då mer brett och vi förväntade oss att barnen skulle lära sig mer om olika slags djur och deras närmiljö och levnadssätt. Vi gjorde även om projektets huvudtema till projekt Bondgård och ändrade projektfrågorna till:

Vad finns det för djur på en bondgård? Vilka fordon finns på en bondgård?

Djurgruppen

Vi började med att barnen fick titta på en kort informationsfilm om får och prata om fårets anatomi, läte och levnadssätt. Vi räknar hur många ben, öron, ögon m.m. som djuret har. Sedan fick barnen utforska fåret genom att rita och titta på ett plastfår. Sedan fick de skapa får med lim och bomull som skulle representera fårets ull. Barnen går ofta fram till fårbilderna och pekar och säger får och gör fårets läte.

Runt påsk så upptäckte vi ett stort intresse för hönor, kycklingar och ägg så vi gick vidare i djurgruppen att utforska höns. Vi kollade på en kort informationsfilm om höns och kycklingar och pratade om hönornas anatomi, läte och levnadssätt. Vi räknar hur många ben, öron, ögon m.m. som djuret har. Barnen fick penna och papper och ritade höns utifrån en inspirationsbild på en höna.  Vi gick även ner till kaninängen och hälsadepå hönorna och kaninerna. Barnen går ofta fram till hönsbilderna och pekar och säger höns och gör hönans läte.

Sedan upptäckte vi att barnen intresserade sig för hästar när vi tittade på en kort film om djurläten. Barnen sa då att de ville jobba vidare med hästen. Vi ritade hästar med papper och penna utifrån en inspirationsbild och kort informationsfilm om hästar och vi pratade även om hästens anatomi, läte och levnadssätt. Vi räknar hur många ben, öron, ögon m.m. som djuret har. Barnen går ofta fram till hästbilderna och pekar och säger häst och gör hästens läte.

Fordonsgruppen

Vi började med att skapa vår traktor av en träbil som vi har inne på Almen. Barnen målade tillsammans hjulen till traktorn, flakets delar och avgasröret. Vi pratade om vilken form hjulen hade, vilka olika delar som finns på traktorerna, vart flaket skulle sitta och vad det är som gör att traktorn rör sig framåt. Barnen säger traktor och pratar om traktorns olika delar.

Sedan gick vi vidare med att titta på vilka andra fordon det finns på en bondgård och tittade på en kort informationsfilm om olika fordon som finns på bondgården. Barnen fick rita samtidigt. Sedan gick vi vidare med att skapa olika fordon i lera och måla dessa när de hade torkat. Barnen pratar om drönare, helikopter, plog och gödselspridare.

Utvärdering projekt Bondgården:

Under projektet har vi har sett många barn växa, bli mer medvetna om sig själva och sin omgivning. Barn med ett annat modersmål än svenska, har utvecklat både svenska språket men även sitt modersmål. Barnen har lärt sig mer ord och att samarbeta och samspela genom lek och organiserade undervisningstillfällen. Vi har sett att barnen har lärt sig mycket av varandra. Vi har upplevt att barnen har varit väldigt engagerade i projektet och kommit med många nya idéer och problemlösningar. 

Vi har jobbat strukturerat och organiserat genom att en pedagog har en grupp och jobbar med projektet och de andra har de andra barnen och gör en annan aktivitet så att vi delar barngruppen i mindre grupper så barnen kan få mer talutrymme och utforska mer fokuserat.