👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årshjul för förskoleklass

Skapad 2021-05-24 10:01 i Näsvikens skola Hudiksvall
Grundskola F Svenska
Matematiken i förskoleklass. Höstterminen börjar med att vi gör mycket praktiskt i matematiken. Vi följer ett matematik årshjul som en speciallärare i matematik har utformat. Vid varje månad finns det en egen planering på vad eleverna ska få bemöta i matematik. Pedagogerna gör en mer detaljerad planering hur varje lektion ska utformas. Hjulet börjar med augusti och slutar i maj.

Innehåll

*Matematik årshjulet ger en grund där alla elever ska få bemöta olika matematiska begrepp och vad som kommer framåt.
 
* Pedagogerna planerar utifrån innehåll olika lekar/ aktiviteter. Pedagogerna går efter månadsordningen som står.
 
* Exempel på lekar: att öva hälften och dubbelt med legobitar. Stå på led i klassrummet och träna in ordningstal.
 
*Utomhus lektioner - leta former (triangel, kvadrat, cirkel, rektangel) i skogen. Leta pinnar och därefter bygga olika siffror. Både enskilt och i grupp.
 
*Matematik stenciler där olika ämnen berörs.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • i samverkan med arbetslaget i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -