👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Project reading; Goosebumps

Skapad 2021-05-24 10:35 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 Engelska
In this project you will enter the scary world of Goosbumps. Hope you're not to scared to follow ...

Innehåll

PEDAGOGISK PLANERING; Reading project Goosebumps       

 Ämnets förmågor

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.                                                                    Ur: Lgr 11

 Centralt innehåll

• Skriftliga instruktioner och beskrivningar.

• Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

• Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften.

• Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

• Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.

• Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut­tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

                                                                                                                                  Ur: Lgr 11

Mål (vad du ska ha lärt dig)

Du ska under projektet arbeta med litteratur. Under arbetsområdet kommer eleven att läsa en skönlitterär bok på engelska samt arbeta med uppgifterna i häftet ”Reading project; Goosebumps” som delas med dig och din grupp på oneDrive. Du ska kunna läsa och tillgodogöra dig innehållet i skönlitterär, berättande och beskrivande text. Du ska  kunna sammanfatta ett textavsnitts innehåll, redogöra för ord, illustrera något från texten, beskriva en karaktär samt sätta texten i en kontext genom att lyfta verkliga detaljer från texten. Ytterligare ska du muntligt kunna delta i gruppdiskussion kring bokens handling.

 

 

Metod:

Du ska läsa en skönlitterär bok på engelska. Boken delas in i 5 avsnitt och till varje avsnitt ska du/ni arbeta med ordkunskap och en uppgift som redovisas vid gruppdiskussion på lektionstid. Uppgifterna som du ska arbeta med innebär 1) ordkunskap, 2) sammanfatta innehåll, 3) beskriva karaktärer, 4) lyfta verkliga detaljer, samt illustrera (omvandla till seriestrip). Du kommer att arbeta både enskilt (läsa boken) och i grupp (förbereda uppgifter samt diskussion kring textens innehåll).

 

Material:

Det material som arbetas med under projektet är en skönlitterär bok (häften) samt uppgiftshäftet ”Reading project; Goosbumps” (delas via oneDrive). Böckerna finns tillgängliga för lyssning via storytell, bookbeat or onlinereadfreenovel.com

 

The ghost next door https://onlinereadfreenovel.com/r-l-stine/64140-the_ghost_next_door.html

Welcome to camp nightmare https://onlinereadfreenovel.com/r-l-stine/64176-09_-_welcome_to_camp_nightmare.html

Say cheese and die https://onlinereadfreenovel.com/r-l-stine/64173-04_-_say_cheese_and_die.html

Welcome to dead house https://onlinereadfreenovel.com/r-l-stine/64234-01_-_welcome_to_dead_house.html

   

 

Examination:

 • Du lämnar in ditt häfte till läraren via Unikum (spara ner en egen kopia och koppla den till unikum).
 • Du genomför tillsammans med gruppen den examinerande uppgiften (antingen skapa ett Kahoot om boken eller ett brädspel).
 • Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med glosorna till varje vecka. Du visar dina kunskaper om orden i ett ordkunskapstest. 

 

Way of working

You will:

 • divide the book into 5 parts
 • read 1 part/week (1/5 of the book)
 • discuss the book during lessons
 • work with exercises during lessons
 • work with words, quotes and other important things (the introduction, plot, characters, settings, messages, examples from the English Culture, your favourite scene and own opinions)
 • Choose words that will be homework each week

 

Uppgifter

 • Kahoot or Boardgame

 • Goosebumps; tasks

Matriser

En
Grundmatris Engelska, Domnarvets skola - NY fr.2018

F
E
C
A
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Formulera sig anpassat
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Diskutera och jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper