👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skalmans Projektplanering4b_Projektberättelse_Farsta_förskolor

Skapad 2021-05-24 10:44 i 184351 Förskolan Sunnan Stockholm Farsta
Förskola
En redogörelse kring hur vi arbetat med projekt ”En annorlunda skog " under terminens gång

Innehåll

 

 Under VT-2021 har vi arbetat med projekt "annorlunda skog".

För att ge barnen inflytande och vara delaktiga i vår verksamhet ville vi veta mer om alla barns intressen. Vi har observerat barnen och fångade upp deras intresse för böcker .Barnen gick rund med böcker, bläddrade genom böcker, visade för varandra och tittade på illustrationer de valde  ofta böcker i vår boklåda som de ville att någon av pedagogerna ska läsa högt. .Efter dessa observationer började vi arbeta med högläsning som projekt Vi pedagoger ville också arbeta mer medvetet med barnens språkutveckling kopplat till berättande och skapande. 

Projektets syfte var att väcka  intresse för böcker och läsning och stärka barnens språkutveckling även väcka intresse för olika typer av texter. att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

Vi hade i fokus språkutveckling genom högläsning ,men även andra läroplans mål som vi kunde väva in i arbete med böcker och högläsning. Vi valde att arbeta med  "Alfons Åberg" böcker samt  fakta böcker .Vi har haft både planerade och spontana läs stunder med barnen. Vi läste i olika miljöer .Varje bok läste vi vid flera tillfällen .Efter varje läsning har vi haft boksamtal med barnen. Vi tittade tillsammans på bilder och barnen fick möjlighet att reflektera och återberätta bokens handling. Barnen fick även möjlighet att kunna utrycka sina tankar genom skapande aktiviteter för ökad förståelse för berättandet. Vi använde rekvisita för att gör mer konkret för barnen.

 

Med hjälp av Alfons böcker arbetade vi med matematik och matematiska begrepp. Barnen fick bekanta sig med olika geometriska formerna ,siffror  samt beteckningen på dessa.

 

 

Vi använde boken "Alfons Åberg undersöker och experimenterar " i arbete med naturvetenskap. Barnen fått upptäcka olika fenomen med hjälp av "enkla" experiment som: russinhiss experiment- flyter eller sjunker ett russin om man lägger det i ett glas med sockerdricka ?

Med hjälp av Alfons boken barnen skapade magisk lera av vatten, potatismjöl och karamellfärg.

 

 

I projektet har barnen fått använda sig av olika digitala verktyg.  Vi arbetade med ljusbord,projektor,appen ugglo ,appen green screen .Men även har barnen fått nya kunskaper inom  analog digitalisering genom att ta emot och följa instruktioner.

 

 

Vi har arbetat även med skapande aktiviteter där med lera barnen skapade olika geometriska figurer ,Hela barngruppen har vid flera tillfällen fått skapa Alfons  med hjälp av olika tekniker. De har målat med kritor, flaskfärg och akvarellkritor på olika papperstyper som tex, växtpapper.

 

Under våren Vi har observerat att barnen visar intresse för naturen och växter. Under våra utflykter uppmärksammade barnen hur naturen förändras och  växter vaknar till liv. Vi började läsa böcker som handlar om växter och plantering. Vi har samtalat med barnen om hur kan ett frö förvandlas till en planta?

Det är en magisk process som väcker många nya tankar och nyfikenhet för naturvetenskapliga fenomen.

Barnen fick en ask som de målade. Barnen tog med sig den magiska asken för att tillsammans med sina familjer lägga i ett frö som de vill plantera på förskolan. sen under skapande aktiviteter förvändare vi mjölk förpackningar till fina krukor, och sen var det dags att så. innan vi började så har vi pratat med barnen och bestämd i vilken ordning odling ska ske. Under samlingar fick barnen läsa minifakta om växter och odling och tittat på naturfilmer.

Nu var vi klara och det bara återstå att vänta med spänning och se vad som händer, kommer det att komma upp någon växt eller blomma?

 

Barnen har haft stort inflytande i projektet . Projektets tema var utvald utifrån barens intresse för språket. Barnen  varit delaktiga i val av böcker . De har själva valt vilken  bok  vi ska läsa varje vecka .

Barnen har också haft stor inflytande under hela odlingsprocessen

Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. Det finns också ett stort värde i att barnen får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med sina kompisar och de vuxna.

 

Det är väldigt roligt och intressant för oss pedagoger att se hur barnen har utvecklat sitt intresse och sina kunskaper. Barnen har visat sin ökade kunskap genom att prata, använda nya begrepp  . Högläsning hjälpte våra barn   utveckla  ordförråd och gav barnen en språklig medvetenhet .barnen  har även visat intresse för böcker och läsning hemma ..Vi ser också att projekt bidragit till utveckling av sociala kompetenser hos våra barn. Barnens empati och självkänsla har ökad Vid flera tillfällen vi   reflekterade tillsammans med barnen i samtal, enskilt eller i mindre grupper. Det skedde både planerat på initiativ av oss pedagoger men även spontant på barnens initiativ när de gav uttryck för sina funderingar eller teorier.

Idéer till projektet kom från barnen själva och från våra erfarenheter som pedagoger, samt inspiration. Vi ser att barnen tyckte om att få vara så pass drivande och själva välja väg i projektet. Barnen visade också stolthet över sitt ämne, och visade upp de böcker de själva valt på biblioteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)