👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text Åk 4

Skapad 2021-05-24 10:54 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
Vad är en beskrivande text? Vi kommer arbeta utifrån genrepedagogikens cirkelmodell där du kommer få möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur en beskrivande text är uppbyggd.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med beskrivande text (faktatexter). Vi kommer att lära oss hur en beskrivande text är uppbyggd.
Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva varsin text om ett djur samt gör en PowerPoint presentation enskilt med en muntlig redovisning.

Tidsplan

Vecka 18-23

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå från cirkelmodellen fyra faser. Modellen ökar dina möjligheter att utveckla ämneskunskaper och ämnesspråk samtidigt som eleverna får verktyg att skriva mer avancerade texter på egen hand.

Detta kommer vi att arbeta med:

Steg 1: I helklass arbetar vi gemensamt med modelltexter och lär oss känna igen den beskrivande textens innehåll, syfte och struktur.

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga dragen som används i en beskrivande text, som verb i presens, beskrivande verb, adjektiv och kommatering vid uppräkning. 

Steg 3: Eleverna läser en text om Igelkotten i par och skriver stödord och organiserar fakta under underrubrikerna i en åttafältare. 

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en beskrivande text om ett valfritt djur och bedömer den tillsammans med sin lärare.

Nya mål formuleras. I denna fas använder du VÖL-schema och åttafältaren.

        

Steg 5: Varje elev skapar en egen PowerPoint-presentation och redovisa sedan muntligt i helklass.

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

Dessa förmågor kommer att bedömas: 

 • förstå syftet med en beskrivande text.
 • kunna hålla sig till ämnet och ge information/fakta på ett tydligt sätt.
 • kunna använda strukturen för en brevskrivande text.
 • kunna använda språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en beskrivande text och kunna göra intressanta jämförelser.
 • kunna redovisa ditt arbete på ett enkelt och tydligt sätt med stöd i din PowerPoint-presentation.

 

Ansvariga lärare: Despina Björkén, Eva Kousi och Sevgul Taskin

 

  

 

 

 

Uppgifter

 • Fas 4: Skriva en individuell text

 • Stödstruktur: åttafältare

 • VÖL-schema

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6

Matriser

NO Sv SvA
Beskrivande text (faktatext)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
12 - fältare
Jag vet hur man skriver en 12 - fältare
Jag skriver 12-fältare med hjälp av kamrater och lärare.
Jag kan tillsammans med kamrater fylla i en 12-fältare.
Jag kan fylla i en 6-fältare helt på egen hand.
Skriva faktatext
Jag kan skriva en faktatext med hjälp av en 12 - fältare.
Jag kan med hjälp av kamrater och lärare skriva en faktatext med hjälp av en 12-fältare
Jag kan tillsammans med en kamrat skriva en faktatext med hjälp av en 12-fältare.
Jag kan skriva en faktatext med hjälp av en 6-fältare helt på egen hand
Ord och begrepp
Jag använder ord/begrepp som är viktiga.
Jag använder något ord/begrepp som är viktigt för ämnet i min faktatext.
Jag använder flera ord/begrepp som är viktiga för ämnet i min faktatext
Jag är säker på flera ord som är viktiga, förstår vad de betyder och använder dem på ett säkert sätt i min text.
Kombinera bild och text
Jag kan välja en bild/måla en bild som gör det jag skrivit tydligare.
Jag ritar en bild som visar det jag jobbat med
Jag ritar en bild med någon bildtext som förklarar något begrepp.
Jag ritar en bild med bildtexter som förklarar några begrepp som är viktiga i min faktatext.