👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk språkhistoria

Skapad 2021-05-24 11:23 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Vad?

Vi ska lära oss om svenskans ursprung och titta på vilka språk som påverkat svenskan mest och varför det har blivit så.

 

Det svenska språket och språkbruket är i ständig förändring; för hundra år sen var det t.ex. andra ord som var moderna och användbara och som ansågs nutida än de orden vi idag använder och anser moderna. En förklaring till denna språkliga förändring är att människor flyttar från ett land till ett annat och tar med sig sitt språk och sina traditioner och en annan är teknikens utveckling. På detta vis ändras och anpassas svenskan till omvärlden samt att det är vi och inte någon speciell person som påverkar och utvecklar språket.

 

När?

Vecka 21-22

 

Hur?

-       Genom att ta del av muntliga genomgångar och filmer om svenska språkets historia samt att föra egna anteckningar.

-       Genom att läsa texter om de olika epokerna inom skriftspråkets utveckling; urnordiska, runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper under lektionstid genom de övningar vi gör och genom de diskussioner vi för.

 

Ur Centralt innehåll

·      Nya ord i språket, till exempel lånord.

·      Språkbruk genom tiderna.

·      Språkbruk i Sverige och Norden.

 

Kunskapskrav

 

E

C

A

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.