👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det romerska imperiet

Skapad 2021-05-24 12:00 i Gislövs skola Trelleborg
Grundskola 7 – 9
Det romerska imperiet

Innehåll

 

Du kommer under en tid framöver att arbeta med det romerska imperiet. I historien har det funnits många imperier. Det romerska riket är det imperium som fanns under längst tid. Det varade i mer än 700 år.

 

För att kunna bygga upp ett imperium behövs en stark armé. Romarna hade en armé på flera hundra tusen man. Blev det krig kallade de in ännu fler soldater. I ett stort imperium måste det finnas bra vägar för att kunna transportera varor och soldater. Romarna byggde ut ett vägnät som uppgick till flera tusen mil. På samma sätt behövdes en utvecklad sjöfart för transporter över havet. Även duktiga ingenjörer, en stark ekonomi och ett bra rättsväsende behövdes.

 

Romarriket var länge en republik där ledarna valdes, men strax före vår tideräkning styrdes staten av en enda person: Rom blev ett kejsardöme.

 

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

  • beskriva hur det romerska riket uppstod, blev en världsmakt och slutligen gick under.
  • ge flera förklaringar både till att romarriket blev så stort och till att det gick under.
  • beskriva hur romarriket styrdes under olika perioder. använda någon antik historisk källa för att dra slutsatser om hur det var att leva i romarriket.
  • resonera om kulturarv från romarriket i dagens Europa.
  • förklara och använda följande begrepp: republik och kejsardöme.


Arbetssätt

Gemensam genomgång av romarriket.

Läsa och arbeta med text och frågor i Digilär

Se film

Skriva en faktatext

Muntlig redovisning

 

Bedömning

Lärarens bedömning pågår under samtliga arbetsmoment. Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor under lektionsarbete, skriftliga och muntliga uppgifter, under diskussioner kring genomgångar, filmer, texter och andra källor.

Genomföra den avslutande inlämningsuppgiften "Ett soldatbrev berättar" som är en källövning.

 

Matriser

Historia åk 7-9

Klarar med stöd. Insats krävs.
E
C
A
Fakta:
Har grundläggande kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa..
Kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan till viss del belägga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta som innefattar flera olika kopplingar, och en avvägd balans mellan detaljer och helhet.
Källor:
Källor och källkritik
Kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.