👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ideologier 2021 årskurs 8, v 21

Skapad 2021-05-24 13:07 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
Du kommer möta fem ideologier, studera deras ställningstagande i olika frågor, reflektera kring deras budskap samt öva din förmåga att förbereda och genomföra en debatt.

Innehåll

Under de kommande lektionerna kommer ni få arbeta med ideologier. Vi kommer ha genomgångar, arbeta enskilt med att arbeta med bla ne.se. 

Se till att följa planeringen så att jag kan bedöma dig. Allt skrivs på Classroom.

Vi börjar med att jag har en genomgång på Prezi - https://prezi.com/fjm_liyhnrwx/politiska-ideologier-de-klassiska-ideologierna/

Se filmer från bla sli.

 

 

Arbeta med ne.se - https://www.ne.se/temapaket/politiska-ideologier/ovning/ideologiernas-historiska-bakgrund/

Du ska sedan skriva ett arbete om en ideologi på ca 2 sidor. Du ska berätta om ideologin, dess bakgrund och vad de står för. Denna ska lämnas in senast tisdag den 1 juni. Jag tar med detta till bedömningen först nästa termin, men kommer bedömas efter årskurs 8.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
    Sh
  • Centralt innehåll
  • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
    Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 7-9

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Påverkan individ-samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika fsaker som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Värdera och argumentera
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv(att se saker på olika sätt).
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Källhantering
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.