👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan 2021/2022

Skapad 2021-05-24 13:45 i Hede förskola Kungälv
Förskola
Lyckans årshjul

Innehåll

Verksamhetsplanering Lyckan  2021/2022 

NulägetVi har 15 st barn i vår grupp7 st 16:on och  3 st 17:on  3 18:on och 2 födda 20.  

Verksamheten på Lyckan kommer fokusera på att skapa tydliga rutiner och fasta undervisningstillfällen både inomhus och utomhus.  

Vi kommer fortsätta med dela upp barnen i mindre grupper för att ge alla barn utrymme att utvecklas, komma till tals. Vi har börjat arbeta och kommer fortsätta utveckla lärmiljöer inne på avdelningen och använda oss av alla rum på Lyckan. 

 

Vi kommer använda oss av ett års hjul från UR. Det är utformat kvartalsvis i fyra olika huvudämnen: teknik, hållbar utveckling, berättelse och värdegrund. Vi kommer forma undervisningen utifrån dessa ämnen. Tisdag är vår temadag och vi kommer att arbeta i helgrupp samt i smågrupp/tvärgrupper. Vi vill skapa trygghet, trivsel och att baren ska utveckla självständighet och stärka barns självbild.      

Vi vill ta vara på barns nyfikenhet och lust till att lära i vår undervisning.  

Uppnå:  

Genom års hjulet väcka barnens nyfikenhet för teknik,  hållbar utveckling, berättelse och värdegrund 

Mål: ge barn förutsättningar, verktyg, möjligheter att samarbeta i grupp och utforska årshjulets olika moment och delar.   

Metod: 

Använda naturen, närmiljön som ett verktyg att känna in och utforska.  

Material från UR som är utformat efter års hjulet.  

Ramsor, sånger. 

Digitalaverktyg   

Avslutning på temat: efter varje månad/ eller kvartal när det blir ett nytt ämne har vi en lite avslutning.   

Andra delar under året: digitalisering och grönflagg.  

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18