👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret V21-2021 Matematik

Skapad 2021-05-24 14:11 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Matematik
Förskola
Matematik/Normer och värden.

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Yvonne, Sara och Ullis     

Vecka: 21     

Mål- och kunskapsområde: Matematik     

Nyfikenhetsfråga:  Hur lever våra tamdjur?    

 

Barnets gör: Vi utmanar barnen vidare genom att vi tar vara barnens erfarenheter ifrån en undervisningssituation några ej varit delaktiga i. Återberättat och blir även påminda om hur det låg till och nya tankar och frågor framkom.

Två barn vägde lika som en kalv, de gissar att Sara väger mer än en kalv. Vi jämförde hur tung Sara var i förhållande till 30 l mjölk.

Barnen konstaterade att Sara var mycket tyngre och det krävdes 6 barn och en vuxen för att lyfta Sara. Barnen klarade att lyfta 30 l på 5 barn. Vi lärde oss om begreppen mer och mindre och hur tecknen ser ut. Vi samtalade om att plus heter addition och minus subtraktion.

     

Pedagogerna tänker: Vi imponeras av att barnen är nyfikna, engagerade och vetgiriga, vi uppmärksammar även att när vi undervisar över tid och upprepar befästs både ny och gammal kunskap.

     

Analys/sammanställning lärande: De har betydelse att vi jobbar med samma projekt över tid och att vi upplever, skapar, läser litteratur söker fakta m.m. Transduktionskedja- att lära i meningsfulla sammanhang. Barnen befäster olika matematiska begrepp genom att dom får uppleva tyngd med kroppen. Barne samspelar och lär av varandra.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi fortsätter att erbjuda mer kunskap inom ämnet.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18