👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Jord

Skapad 2021-05-24 14:08 i Håsta skola Hudiksvall
I temat undersöker vi olika egenskaper hos några jordarter. Vi studerar också hur växter bryts ned med hjälp av maskar och blir en del av jorden.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om jord och dess egenskaper. Vi undersöker jord, vad den består av och vilken betydelse innehållet har för naturen och miljön.

Innehåll

Beskrivning

I temat Jord studerar eleverna vanliga beståndsdelar i jorden, hur dessa bildas och vilka egenskaper de har. 

Temat jobbar med att förstärka barnens förmåga att arbeta undersökande - med förutsägelser, undersökningar, samtal, anteckningar och redovisningar av olika slag.

Genom enkla test lär sig barnen att identifiera sand, lera och humus i jord. De studerar också hur växter bryts ned med hjälp av maskar och blir en del av jorden. De undersöker också "vanlig jord" (den jord som finns vid skolan).

 

Arbetsgång

Varje lektion består av ett uppdrag - en undersökning. 
Varje undersökning börjar med att barnen funderar på vad de redan vet och gör en förutsägelse.
Därefter genomför de sitt försök och jämför resultatet med sin förutsägelse.
Det är viktigt att de hela tiden noterar sina erfarenheter och resonerar om iakttagelser och slutsatser.
Uppdraget avslutas alltid med ett samtal i klassen kring dagens uppdrag och vad vi lärt oss.

Mål för temat

Tema Jord ska bidra till att eleverna skaffar sig kunskap om:
- vad jord består av
- hur man känner igen olika sorters jord
- jordens betydelse för de levande organismerna och för människan

Lgr 11

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3