👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik

Skapad 2021-05-24 14:13 i Gislövs skola Trelleborg
Grundskola F – 9
Lyrik

Innehåll

Du kommer ett tag framöver att arbeta med lyrik. Ordet lyrik är grekiska och betyder ’dikt som sjungs till lyra’. I Grekland under antiken var det en vanlig underhållning att de spelade på stränginstrumentet lyra samtidigt som de läste upp dikter. Lyrik i dag står för all typ av diktning.

När du är klar med arbetsområdet kommer du att  

  • veta skillnaden mellan lyrik och prosa
  • känna till några författare av lyrik och deras verk
  • ha analyserat lyrik
  • ha skrivit egen lyrik
  • framfört egen lyrik

Arbetssätt
Gemensam genomgång av lyrik
Digilär "Fånga känslan - om lyrik"
Läsa och analysera lyrik
Skriva och framföra egen lyrik

Bedömning
Lärarens bedömning pågår under samtliga arbetsmoment. Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor under lektionsarbete, skriftliga och muntliga uppgifter, under diskussioner kring genomgångar, filmer, texter och andra källor

 

 

Matriser

Lyrik

Läsa och förstå

Klarar med stöd av pedagog
E
C
A
Läsa och förstå
Du kan läsa lyrik med flyt genom att på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån lyrikens typiska särdrag.
Du kan läsa lyrik med gott flyt genom att på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån lyrikens typiska särdrag.
Du kan läsa lyrik med mycket gott flyt genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt sätt välja och använda lässtrategier utifrån lyrikens typiska särdrag.
Tolka och föra fram budskap
Du visar att du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra fram tydligt framträdande budskap i lyrik.
Du visar att du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra fram tydligt framträdande budskap samt sådant som kan läsas mellan raderna i lyrik.
Du visar att du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra fram tydligt framträdande budskap i lyrik som kan läsas mellan raderna eller är dolda .

Skriva

Klarar med stöd av pedagog
E
C
A
Språk och struktur
Du kan skriva engen/skriva om lyrik med viss språklig variation samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva engen/skriva om lyrik med relativt god variation samtrelativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva engen/skriva om lyrik med god språklig variation samtvälutvecklad anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Gestaltning och berättargrepp
Din lyrik innehåller enkla gestaltandebeskrivningar och berättargrepp med enkel uppbyggnad.
Din lyrik innehåller utvecklade gestaltandebeskrivningar och berättargrepp med relativt komplex uppbyggnad.
Din lyrik innehåller välutvecklade gestaltandebeskrivningar och berättargrepp med komplex uppbyggnad.
Estetik
Genom att kombinera olika texttyper och estetiska uttryck kan du på ett i huvudsak fungerande sätt förstärka och levandegöra lyrikens budskap.
Genom att kombinera olika texttyper och estetiska uttryck kan du på ett ändamålsenligt sätt förstärka och levandegöra lyrikens budskap.
Genom att kombinera olika texttyper och estetiska uttryck kan du på ett ändamålsenligt och effektivt sätt förstärka och levandegöra lyrikens budskap.