👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklust

Skapad 2021-05-24 14:24 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola F Svenska
I förskoleklass arbetar vi med språklig medvetenhet. För att lära dig läsa och skriva behöver du bli medveten om hur språket är uppbyggt. På ett roligt och lustfyllt sätt blir du väl förberedd för läs- och skrivinlärning.

Innehåll

Arbetsområde

Språklust är ett arbetsmaterial i svenska som syftar till att på ett lekfullt sätt öka barnens språkliga medvetenhet, som stärker barnens språkuppfattning och framförallt den fonologiska medvetenheten.

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin egna språkliga förmåga(Lgr 11)."

Vi samtalar om text och bilder vid högläsning för att ge barnen ett utökat ordförråd, nya begrepp, grammatik och omvärldskunskap. Framförallt ger det lust, glädje och äventyr.

Vi vill:

 • göra dig nyfiken på hur språket är uppbyggt
 • göra dig förberedd inför läs- och skrivinlärningen

Konkreta mål

I Språklust får du delta i språklekar i fem olika kategorier:

 1. Rim
 2. Ord och meningar
 3. Stavelser
 4. Ljud
 5. Språk och begrepp

Undervisningen

Språklust:

1.Du får utforska din förmåga att hitta rimord, para ihop rim och lyssna efter rim.  

2. Du kommer att få utveckla din förmåga att analysera meningar genom att dela upp dem i ord. Du får också möjlighet att förstå att det går att tänka på ords form oberoende av dess innebörd t.ex. att du kan höra att ordet apelsin är längre än ordet tåg (långa/korta ord). Du kommer att få reda på att en mening berättar något och att den består av en rad ord. Vi kommer också att bekanta oss med sammansatta ord t.ex att två ord tillsammans bildar ett nytt(jord + gubbe = jordgubbe).

3. Vi övar oss på att klappa stavelser i våra namn och i olika ord. 

4.  Du ska få träna dig på att bli uppmärksam på hur ord låter i början av ord t.ex. m-mat, s-sol.....Du ska också få träna dig på att bli uppmärksam på hur ord låter i slutet av ord t.ex. bok- k, båt- t....Du kommer att få öva dig på att dela upp ord och ljuda ihop fonemen (b-i-l ). Vi övar på att koppla bokstavsljudet till bokstavens symbol. Vi tränar på både bokstavens ljud och namn t.ex. S = ljud-"sssss"  och bokstavens namn- "ess". Vi tränar på att ta bort eller lägga till en bokstav för att då se att ett helt nytt ord bildas t.ex. ris-is, ur-mur

5. Du kommer att få öva på språk och begrepp så som: tvärtom-ord, större/mindre, störst/minst, lika/olika osv genom rim, ramsor, sånger och lyssna-lekar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -