👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma matematik 3B

Skapad 2021-05-24 14:27 i Iggesunds skola Hudiksvall
En planering i matematik som är kopplad till Singma matematik 3A.
Grundskola 3 Matematik
Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Innehåll

Så här arbetar vi

Vi arbetar med Singma matematik 3B, gemensamt och på egen hand. Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten, vinklar, geometriska former, omkrets, area, skala, statistik, sannolikhet och tid.  

En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså dela med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångarna och diskussioner. Vi samtalar och diskuterar mycket på mattelektionerna.
Vi kommer också att arbeta praktiskt inom de olika arbetsområdena, samt jobba med problemlösning.

Vad ska vi lära oss?

 • vinklar och geometriska former
 • omkrets, area och skala
 • Statistik och sannolikhet
 • tid
 • de fyra olika räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division
 • problemlösning
 • välja rätt räknemetod

Hur ska vi lära oss? 

 • samtala om matematik/lära av varandra
 • laborativ/praktisk matematik
 • problemlösning
 • övar matematik i Nomp eller Bingel

 

Du visar dina kunskaper genom att:

·      Att du deltar i diskussioner i både helgrupp, par och enskilt.

·      Att du deltar och är aktiv i olika övningsuppgifter både i grupp, par eller enskilt.

·      Att du arbetar och slutför dina uppgifter i Övningsboken.

·      

Bedömning sker också enligt Skolverkets bedömningsunderlag.