👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa period 3, vt-21 År. 4-5 Hindås skola

Skapad 2021-05-24 14:33 i Hindås skola Härryda
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Vi kommer under den tredje perioden av läsåret att fortsätta träna på våra sammansatta, motoriska grundformer såsom klättra, hoppa och svinga. Detta gör vi genom olika redskapsövningar såsom stationsträning och redskapsbanor. Vi kommer att samtala och reflektera kring begreppet "Hälsa". Det gör vi genom att praktiskt träna kondition, styrka och rörlighet. Sedan diskuterar vi vad dessa begrepp innebär och hur man kan förbättra sin hälsa. Vi diskuterar också begreppet "Kost" och hur den kan påverka en god hälsa. Vi kommer att träna på att orientera i den närliggande utemiljön med hjälp av kartor. Vi lär oss också hur kartor är uppbyggda och dess symboler och färger. Vi kommer att prata om vilka rättigheter och skyldigheter man har enligt allemansrätten och hur man tillämpar dessa praktiskt i utemiljön. Dessa områden kommer vi att arbeta med under veckorna 8 - 23.

Innehåll

Hur visar jag att jag har nått mina mål?

 • Jag tränar på mina sammansatta, motoriska grundformer i kombination med olika lekar och redskapsövningar.
 • Jag deltar i samtal och diskussioner kring begreppet "Hälsa". Jag delar med mig av olika upplevelser av konditions- och styrkeövningar.
 • Jag deltar i olika övningar i orientering samt tränar på att orientera i min närmiljö. Jag visar att jag vet hur kartor är uppbyggda samt vad kartans färger och symboler innebär.
 • Jag deltar i samtal kring allemansrätten och visar hur man praktiskt tillämpar dess regler.

 

Aktiviteter

 • Redskapsstationer, hinderbanor och lekar för att gynna de motoriska grundformerna.
 • Konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning.
 • Orientering, lekar med orienteringsfokus. 
 • Lekar och aktiviteter i natur-och utemiljö för att praktiskt träna allemansrättens regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6