👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt

Skapad 2021-05-24 14:31 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Under 3 veckor arbetar vi med ett sagotema. Inriktning sker mot folksagor och klassiska sagor.
Grundskola F Svenska
Vi arbetar med böcker på olika sätt. Vårt övergripande syfte är att stärka förmågan att berätta. Vi kommer träna vår förmåga att berätta, återberätta, analysera, dramatisera, sjunga och skapa.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • använda din fantasi
 • uttrycka och formulera dig i tal
 • lyssna
 • återberätta
 • skapa din egna bok 
 • början, mitten, slut
 • känna till några författare
 • dramatisera

 

Hur

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • vi övar ordningen i sagor/berättande struktur.)
 • stafettsaga (skapa gemensam saga genom att alla bidrar med en mening utifrån föremål).
 • Storbok (Lyssna och återberätta med bild och text)
 • Teater (Barnen arbetar i liten grupp och dramatiserar en känd saga)
 • Rollekar
 • Lyssna på saga/muntligt berättande (någon läser, ljudbok).
 • Ser och bearbetar film 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -