👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, makedonska

Skapad 2021-05-24 14:47 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F Modersmål
Sagornas värld är lika magisk oavsett språk och land.

Innehåll

Lektionsplanering Årskurs  1-3 Tid ca 50-60 min, ca 3-4 lektioner. Obs. Åk 1 skriver enbart till bilder.

Syfte

Syftet med lektionerna är att eleverna ska få öva på att läsa och att skriva inom genren sagor.

Eleverna ska få en förståelse för nyckelfaktorer som finns med i klassiska sagor från hemlandet och hur en saga är uppbyggd.

Centralt innehåll modersmål:

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

• Handstil och att skriva med digitala verktyg.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Kunskapskrav modersmål:

• De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

• Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

• I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

• Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga förstärka sina budskap.