👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren Projektsammanfattning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-05-24 14:58 i 133111 Förskolan Täppan Stockholm Södermalm
Förskola
Projektet "Barns möte med naturen” har pågått sedan i höstas och nu är det vår/sommar, så vi är inne på andra terminen. Vi började projektet med att ha intervjuer med varje enskilt barn. För att säkerställa att alla barn skulle hinna få ett intresse tänkte vi att det var viktigt att projektet skulle få ta tid. Vi ser att ju längre tid något får ta och ju fler barn som får prova på olika material och tekniker desto mer nyfikenhet skapas och mer kunskap sprids i gruppen. Inte bara att det sker ett ändrat kunnande det är med stolthet barnen visar sitt skapande.

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

Vi har gjort barnen medvetna om att vara rädda om naturen genom att diskutera och reflektera kring hållbar utveckling. I våra undervisningssituationer har barnen lärt sig att naturen är viktig. Barnen visade intresse  för naturen när vi hade en brainstorm om vad naturen är. Då kom intresseområdena fram. Utifrån barnens val  kunde vi jobba med naturprojektet . Nu kunde  barnen få ett lärande och intresse/kunskap om naturen. Barnen har lärt sig om svampar. Både de som är ätliga och oätliga. Bär av olika sorter. Småkryp som finns i naturen. Fåglar i närheten. Fjärilar som finns i Sverige. Nyckelpigan med prickar av olika antal .I projektet Barns möte med naturen har barnen fått måla, skapa svampar, smakat på bär och svampar, gjort fågelholkar och namngivit dem, gjort fågelmat och matat fåglarna när det var vinter, fjärilarnas och nyckelpigornas livscykel. 

Varje torsdag har vi besökt Vitabergsparken. Där har vi arbetat med projektet utomhus. Vi har letat efter gömda bilder på svampar. En bildpromenad med fjärilar. Lyssnat på fågelläten. Rörelselekar "Kom alla mina fjärilar" m.m.

Från brainstorm om naturen till tankekarta om vad som kan flyga.                                                                                                      Barnen har berättat hemma om sina kunskaper vilket har gjort att vårdnadshavarna börjat intressera sig för barnens kunnande. Vårt projekt blev bra för att vi följde barnens intressen. Barnen har fått mycket stor kunskap om de olika intresseområdena. De pratar hemma och en del anser sig själva som experter. 

Genom samtal i mindre grupp och även i stor grupp har vi reflekterat och fått reda på vad barnen lärt sig och vad de tyckt varit roligt och mindre kul. 

Tillsammans har vi haft brainstorm då har barnen sagt vad de själva vill veta mer om, t.ex vilket småkryp barnet vill arbeta med, vilken svamp de vill göra och veta mer om mm. Efter brainstormen gjorde vi en tankekarta och ifrån den  har innehållet på projektet utvecklats.

All faktakunskap om de olika delarna har ökat i mängd. Intresset gör att kunnandet har ökat. I undervisningen har vi även lekt fram kunskap. Vid samtal med varje barn märks att kunnandet har ökat. Vi har erbjudit barnen inblick i de olika ämnesområdena.  Efter det barnen har lärt sig kan diskussioner uppkomma om vad som är rätt och fel. T.ex flugsvamp -äta eller giftig. Domherren- rött bröst eller inte. Varför då?

Hur har vi arbetat ämnesdidaktiskt, kopplat till Lpfö18?Vi har tittat i LPFÖ-18 för att veta att läroplansmålen är med i projektet så att ett utforskande arbetssätt finns med. Nyfikenhet och lust att leka och lära är en del av utbildningen.

Arbetslagets samarbete har fungerat på ett bra sätt vilket är en förutsättning. Det vi bestämt har också genomförts. Våra roller och ansvarsområden har fungerat.

I vår lärmiljö har vi ändrat dokumentationen på väggarna efter innehållet i projektet.  Vi har inrett ett rum till naturrum för att inspirera till lek med olika djur och naturmaterial. Vi har använt oss av det digitala ägget som förstorar småkryp och svampar med larver i. Inköpt en bok med fågelläten Lånat böcker som är anpassade efter projektet .Tittat på faktafilmer för att öka intresse och kunskap. Fjärilslarver har köpts in så barnen kan följa utvecklingen från larv till fjäril. Barnen har arbetat med att programmerat Blue-bot. I programmeringsmattan har vi pedagoger lagt in bilder som följt projektet. 

I kuben har vi projicerat fjärilar, larver, fåglar mm för att få en sinnlig bild av de djur vi arbetar med.

Viss fakta som förvånade oss var att spindeln har upp till åtta ögon och att nyckelpigan och fjärilen har samma livscykel. 

Det som planerades efter önskemål från barnen har genomförts. Att barnen lärt sig och fått intresse för hållbar utveckling och naturen. När alla pedagoger engagerar sig i projektet ger det mycket till barnen. Vi som pedagoger ska kunna väcka intressen hos barnen och även se dem. Undervisning och spontan undervisning ökar barnens kunnande och intressen när pedagoger är engagerade och lyssnande. 

Vi ser fram emot nya och lärorika undervisningstillfällen. Att barnen är fortsatt nyfikna på att vilja lära. Vi ser fram emot nya utmaningar.