👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

äventyret 3;a v.21

Skapad 2021-05-24 15:01 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Matematik

Vecka: 21

Nyfikenhetsfråga: Hur lever och tar vi hand om våra tamdjur?

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

 Vi utmanar barnen vidare genom att vi tar vara barnens erfarenheter ifrån en undervisningssituation några ej varit delaktiga i. Återberättat och blir även påminda om hur det låg till och nya tankar och frågor framkom.

Två barn vägde lika som en kalv, de gissar att Sara väger mer än en kalv. Vi jämförde hur tung Sara var i förhållande till 30 l mjölk.

Barnen konstaterade att Sara var mycket tyngre och det krävdes 6 barn och en vuxen för att lyfta Sara. Barnen klarade att lyfta 30 liter(ca;30kg) på 5 barn. Vi lärde oss om begreppen mer och mindre och hur tecknen ser ut. Vi samtalade om att plus heter addition och minus subtraktion.

    

 

Vi imponeras av att barnen är nyfikna, engagerade och vetgiriga, vi uppmärksammar även att när vi undervisar över tid och upprepar befästs både ny och gammal kunskap.

     

  

     

Det har betydelse att vi jobbar med samma projekt över tid och att vi upplever, skapar, läser litteratur söker fakta m.m. på olika sätt. Transduktionskedja- att lära i meningsfulla sammanhang.

Barnen befäster olika matematiska begrepp genom att dom får uppleva tyngd med kroppen. Barnen samspelar och lär av varandra.   

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18