👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL för studiedag Maj

Skapad 2021-05-24 15:15 i Förskolan Linnean Falun
Förskola
Mall för SKA-frågor för studiedagen i Maj. Fokus ligger på UTVÄRDERING & ANALYS av våran pedagogiska utbildning. Syftet är att tillsammans få möjlighet att diskutera, granska och värdera lärårets arbete. Målet för dagen är att "Vi vet hur det blev" och har en gemensam idé om hur förskolans kvalitet kan utvecklas.

Innehåll

Analys (av planering sker på studiedagar, bara för personal)

Granska dokumentation, analysera och dokumentera:

-          Är vi på rätt väg, vilken utveckling kan vi se, blev det som vi tänkt, hur har vi vuxna deltagit, vad är vi mest nöjda med, vad kunde vi gjort annorlunda?

o   Hur har våra rutiner fungerat?

o   Hur har vår organisation/tid för lek fungerat?

o   Hur har våra målstyrda aktiviteter fungerat?

-          Hur går vi vidare?

o   Vilka förändring behöver vi göra i vår organisation, struktur eller planering?

o   Hur ska vi tillvarata barnens/barnets behov, intressen, uppfattningar och åsikter?

o   Vilka utvecklingsområden bör vi jobba med under nästa år utifrån utvärderingen i Lpfö-enkäten?