👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilsodling

Skapad 2021-05-24 15:45 i Balders-Hage förskola Östersund
Barnen får på ett roligt, spännande och konkret sätt följa ett av naturens fenomen: Vi följer tistelfjärilens utveckling från larv till fjäril.
Förskola
Vi följer fjärilens utveckling från larv till fullt utvecklad fjäril!

Innehåll

Nuläge

Barnen visar på olika sätt intresse för djur och natur. Genom att följa fjärilens utveckling ges barnen på ett konkret och spännande sätt möjlighet att få en djupare förståelse för hur det kan se ut i naturens värld.

Vi börjar med att fråga vad barnen vet om fjärilar och vad de skulle vilja veta mer.

Mål

Vi vill att barnen ska bli nyfikna och känna lust och glädje för att vilja lära sig mer om djur och natur.

Hur?

Barngruppen kommer under maj-juni att vara med i arbetet med fjärilar.

Vi börjar med att prata med barnen och ta reda på vad de vet om fjärilar. Vad vill de veta? Vad vill de göra?

Vi har beställt en burk med fem fjärilslarver samt mat som räcker under hela larvstadiet. När dessa blivit puppor flyttar vi över dem till en fjärilsbur där de så småningom blir färdiga fjärilar. Vi kommer att behålla fjärilarna i buren en kortare tid så barnen får möjlighet att studera fjärilarna. Vi kommer att avsluta vårt projekt med att vi släpper ut fjärilarna i det fria.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation i form av skrivna observationer, teckningar, foton och filminspelning.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18