👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier och opinion 4-6

Skapad 2021-05-24 17:40 i Viktoriaskolan Grundskolor
En matris som hör till området medier och opinion. Vi utgår från Gleerupsportal boken Utkik Samhällskunskap.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Använder du några medier? Jodå, troligen är du ute på internet, ser på tv och läser tidningar ibland. Och kanske använder du Instagram och andra sociala medier. Utan medierna skulle vi leva ett ganska tomt liv. Men allt som är bra kan också missbrukas. Så det här avsnittet vill inte bara lära dig hur medierna fungerar, utan också lära dig hur du ska göra för att inte bli lurad av medierna.

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • förklara vad som menas med informations­samhället.
 • förklara ordet massmedier och vilka uppgifter de har.
 • beskriva vilka delar en vanlig dagstidning består av.
 • vad som menas med enkelriktad och dubbelriktad kommunikation.
 • ge exempel på sociala medier.
 • förklara hur sociala medier kan fungera i en diktatur.
 • förklara vad som menas med marknads­föring och reklam.
 • förklara begreppet dold marknadsföring.
 • förklara vad som menas med tryckfrihet och yttrandefrihet.
 • ge några exempel på vad som kan vara olagligt att säga eller skriva, till exempel på Instagram eller Facebook.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Medier och opinion

Kunskap om samhällsstrukturer

Ej uppnått grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Vilken är medias uppgift? Hur kan vi som medborgare yttra oss?
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. (Medier som tv, radio, tidningar, samt social medier)
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. (Medier som tv, radio, tidningar, samt social medier)
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. (Medier som tv, radio, tidningar, samt social medier)

Undersöker strukturer i samhället

Ej uppnått grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Hur fungerar sociala och mediala strukturer i demokratier kontra diktaturer. Historiskt perspektiv
Du undersöker hur sociala och mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom dessa.
Du undersöker hur sociala och mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom dessa.
Du undersöker hur sociala och mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom dessa.

Använder begrepp

Ej uppnått grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Exempel: medier, massmedier, sociala medier, opinionsbildning, propagande, marknadsföring, nyhetsförmedling, yttrandefrihet, tryckfrihet, censur, förtal, upphovsrätt, fakta, skvaller, sändare, mottagare
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Resonerar om möjlighet till påverkan

Ej uppnått grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Hur kan vi människor påverka beslut genom exempelvis sociala medier? Påverkan genom bloggar, youtube osv.
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Undersöker samhällsfrågor

Ej uppnått grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Värderar och uttrycker ståndpunkter

Ej uppnått grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Du är aktiv på lektioner, ställer frågor, ifrågasätter och argumenterar kring medier och opinion.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välfutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Söker och använder information och källor

Ej uppnått grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Kan använda olika typer av källor. Källkritik ingår i denna aspekt.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.