👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och språkutveckling med Bockarna bruse

Skapad 2021-05-24 19:43 i 062851 Förskolan Dartanjangs gata 3 Stockholm Bromma
Förskola
Vi vill ta vara på barnens stora intresse för sagan ”de tre Bockarna Bruse” med mål att utmana barnen i matematik och språk.

Innehåll

Varför (syfte):

- Vi vill arbeta mer språkutvecklande med barnen.

-  Använda olika grundläggande matematiska begrepp så som lägesord, antal, storlek, likheter, olikheter samt prepositioner: över, under, framför, bakom, i, på. Ex. Är det skillnad på att trippa, trampa och klampa? Vi testar att göra det olika, hänger de ihop med att bockarna är olika stora?

 

Vad:

-Vi kommer stanna upp och fördjupa oss i begrepp så som "stånga" och "beta" vad betyder egentligen dessa ord? Vad är ett troll? Vad är en bock, get och killing (jämfört med får, lamm och bagge)?

-uppmärksamma sagans uppbyggnad - början - slutet - mitten. 

- Förstå sig på situationen - varför trollet blev stångad och man kan lösa detta på ett annorlunda sätt. 

- Vi kommer belysa känslor -  ex hur känner sig trollet? arg, ledsen, glad, ensam, rädd. hur känner sig bockarna bruse?  Hur känner barnen? Känna in i andras situation- Empati och omsorg. Bockarna Bruse är rädda för trollet. Förutom den stora bocken, kanske trollet blir rädd för stora bocken? Varför vill trollet äta upp bockarna? Varför skräms han? Hur känner sig bockarna när de blir skrämda? Hur känner sig trollet när han blir stångad/knuffad ner i ån? Hur känner sig bockarna när de kan gå över bron och beta på andra sidan ån?

 

Hur (metod):

-Vi kommer berätta, sjunga och läsa sagan för och med barnen. Både digitalt, med bok samt med flanosaga.

-vi kommer berätta sagan med konkreta material (Vår sagolåda och flanobilder kommer att finnas tillgängligt för barnen).

-Vi kommer skapa med olika estetiska uttrycksformer.

- Vi kommer sjunga sången och utforska olika röstlägen. Hur låter de olika bockarna och hur låter trollet? 

- Vi tar med oss sagan ut på gården och till skogen. 

- Pedagogerna kommer dramatisera sagan därefter kommer barnen få återberätta sagan med kroppen (För att förkroppsliga matematiken). 

- Prepositioner- När vi dramatiserar sagan pratar vi om trollet som är under bron och bockarna som går över. Vi ber barnen gå över och under, bredvid och på osv.

- Stor-mellan-liten- Vi visar med kroppen och använder TAKK tecken.

- Bygg och konstruktion- Vi tittar på och bygger olika slags broar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18