👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi

Skapad 2021-05-24 22:14 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Kemi
Vad är allting uppbyggt av? Kläderna du har på dig, vattnet du dricker och pennan du skriver med är uppbyggt av små byggstenar. Vi kallar dem för atomer. Atomer finns i allting som vi kan ta på, som väger någonting och som tar plats. I det här arbetsområdet tittar vi närmare på hur atomer är grunden till allting på vårt universum.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda begrepp och modeller för att förklara och beskriva, till exempel vad en atom eller ett grundämne är

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • med kemins begrepp förklara till exempel grundämnen, aggregationsformerna, atomer och molekyl

 • berätta om en naturvetenskaplig upptäckt

Detta bedömer jag genom att:

 • observera ditt arbete på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • att läsa texter

 • att se på filmer på sli.se och studi.se

 • genomgångar

 • att arbeta enskilt, parvis, i grupp och helklass

 • att använda bildstödet Widgit Online-bilder för att lära begrepp

 • att använda iPaden som en miniwhiteboard med hjälp av appen Jamboard

 • kooperativa strukturer som Fråga, fråga, byt och Visa!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6