👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering - Teknik

Skapad 2021-05-25 06:50 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Barnen har visat stort intresse för programmet Labyrint och vårens tema kommer gå i slajmets, robotarnas och barnens inflytandes fotspår. Fokusområde: Teknik

Innehåll

Pedagogisk planering

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: v 22-25

Förskolans namn: Hasselbackens förskola

Grupp: Rönnen

Barnens ålder: 4-6 år

År och datum: 2021-06-01

Planeringen Upprättad av: Madeleine, Christina och Caroline

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik, normer och värden och digitalisering
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
-förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om teknik
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar och lära sig nya begrepp och kunskap om ämnet.
Även ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.
- Vi kommer utifrån barnens intresse fortsätta med vårt tema och få teknikuppdrag av Daidalos i brev, göra egna robotar, programmera med bluebots/beebots - göra egna banor, använda oss av smartboarden, upptäcka teknik i vardagen, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
--Vi använder dokument 1,2 och 3. Vi lägger in i Unikum och dokumenterar på vår dokumentationsvägg

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18