👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PRE Kosmos "Adjektiv med känselsinnet" v.20

Skapad 2021-05-25 08:26 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi har under tidigare undervisningstillfällen arbetat med den klassiska sagan ”Guldlock”. Vi har läst sagan högt, barnen har fått lyssna till den både med stöd av bilder och rekvisita. De har även fått berätta sagan i appen ”Puppet pals” och nu ska barnen få uppleva sagans olika begrepp med sitt känselsinne.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus: Språk och kommunikation

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Få en ökad förståelse för en berättelse och dess uppbyggnad. Öka sin språkliga förståelse. Få en ökad förståelse för olika adjektiv som sagan innefattar ”mjuk, hård, kall, varm” begrepp som sagan innefattar.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Öka sin språkliga förmåga genom att berätta och leka.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Vi kommer att ställa fram olika täckta burkar som innehåller olika saker. Innehållet i burkarna kommer vara tex ”varmt, kallt, mjukt, hårt”. Barnen ska få stoppa ner sina händer i burkarna och beskriva hur det känns. De barn som ännu inte är så verbala kommer få stöd av en pedagog i att sätta ord på sin upplevelse.

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

” Hur kändes gröten, sängarna, stolarna som Guldlock fick möta i sagan?”

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

Vi har under tidigare undervisningstillfällen arbetat med den klassiska sagan ”Guldlock”. Vi har läst sagan högt, barnen har fått lyssna till den både med stöd av bilder och rekvisita. De har även fått berätta sagan i appen ”Puppet pals” och nu ska barnen få uppleva sagans olika begrepp med sitt känselsinne. 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

”Hur känns det?”

 

”Vad tror du finns i burken?”

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?