👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - tekniska system i vardagen.

Skapad 2021-05-25 08:26 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 Teknik
Vi kommer att lära mer kring de 6 enkla maskinerna, se hur olika delar samverkar för att göra olika prylar mer effektiva och träna att göra enkla skisser och ritningar.

Innehåll

Syfte:

Utveckla elevernas tekniska kunnande och sitt kunnande om tekniken de använder i vardagen.

 

Mål med arbetet:

 • lära de 6 enkla maskinerna, var vi kan hitta dem och hur de används i vardagen.
 • hur olika delar samverkar för att uppnå en ändamålsenlig funktion i tekniska system.
 • se hur vi löst olika problem i hemmet med hjälp av tekniska lösningar.
 • kunna göra skisser och ritningar att kunna arbeta efter.
 • att kunna arbeta utifrån en instruktion/ritning  för att kunna sätta ihop en teknisk lösning på ett korrekt sätt.

 

Undervisningen:

 Vi kommer att:

 • praktiskt och teoretiskt arbeta med och lära om de 6 maskinerna, bl.a. genom att leta på skolan och hemma, var vi kan hitta dem och vad de har för funktion.
 • praktiskt och teoretiskt arbeta med enkla tekniska lösningar, bl.a. genom att ta reda på vilka delar de består av, hur de sitter ihop, vilka av de 56 enkla maskinerna de innehåller.
 • titta hemma och dokumentera hur vi med tekniska lösningar löst problem som sko och klädförvaring, för och nackdelar med lösningarna och egna tankar på hur de skulle kunna förbättras.
 • träna att göra och  arbeta efter skisser och ritningar/instruktioner för att skapa enkla konstruktioner.
 • ta reda på hur en kulspetspenna är uppbyggd och och vilken funktion de olika delarna har.
 • välja en teknisk lösning vi använder oss av i skolan, ta reda på vilka delar den är uppbyggd av och delarnas olika funktion.

 

Bedömning:

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång genom det vi gör under de olika arbetsmomenten. Detta innebär att vi gör en bedömning av det eleverna presterar under de olika momenten, ex. hur de visar förståelse för var vi hittar och hur vi använder oss av de 6 enkla, hur de klarar att göra och läsa ritningar, visar förståelse för hur olika tekniska lösningar är uppbyggda och samverkar, hur väl de lyckas genomföra ett eget utvecklingsarbete.

Bedömning sammanfattas sedan i matris. 

 

Matriser

Tk
Teknik - tekniska system i vardagen.

Ej nått kraven
🟧
🟨
🟩
Enkla tekniska lösningar i vardagen
Du ska kunna ge exempel på några enkla tekniska lösningar där de 6 enkla maskinerna finns och hur dessa samverkar för en bra funktion.
Du ska kunna förklara några enkla tekniska lösningar där de 6 enkla maskinerna finns och hur dessa samverkar för en bra funktion.
Du ska kunna förklara några enkla tekniska lösningar där de 6 enkla maskinerna finns och hur dessa samverkar för en bra funktion samt ge exempel på andra liknande lösningar.
Genomföra teknikarbeten.
Du kan genomföra mycket enkla teknikarbeten genom att pröva olika lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikarbeten genom att pröva och vid behov ompröva olika lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikarbeten genom att på ett systematiskt sätt pröva olika lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller.
Dokumentera teknikarbetet.
Du kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser och ritningar där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser och ritningar där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du kan göra väl utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser och ritningar där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Föra resonemang kring tekniska lösningar.
Du kan föra enkla resonemang dels kring hur några tekniska föremål har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några tekniska föremål har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några tekniska föremål har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar.