👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL för Studiedag Januari

Skapad 2021-05-25 08:26 i Förskolan Linnean Falun
Förskola
Mall för studiedag i Januari. Detta dokument används som underlag för UPPFÖLJNING av våra planeringar. Granska planeringar, analysera och dokumentera.

Innehåll

 

Reflektion (på planering och lärlogg sker löpande, bara för personal)

Granska dokumentationen, reflektera och dokumentera:

-          Vad tänker jag om det vi gjort, sett eller hört?

o    Vad vill jag ta med mig från förra läråret? Vad är jag nöjd med, vilka ev svårigheter har jag stött på, vad behöver jag förändra?

Analys (av planering sker på studiedagar, bara för personal)

Granska dokumentation, analysera och dokumentera:

-          Är vi på rätt väg, vilken utveckling har vi sett, blev det som vi tänkt, hur har vi vuxna deltagit, vad är vi mest nöjda med, vad kunde vi gjort annorlunda?

o   Hur har våra rutiner fungerat?

o   Hur har vår organisation/tid för lek fungerat?

o   Hur har våra målstyrda aktiviteter fungerat?

 

SÄRSKILT FOKUS: Vilka möjligheter att konstruera, forma och skapa har vi erbjudit barnen?

 

-          Hur går vi vidare?

o   Vilka förändring behöver vi göra i vår organisation, struktur eller planering?

o   Hur ska vi tillvarata barnens/barnets behov, intressen, uppfattningar och åsikter?