👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorn och programmering

Skapad 2021-05-25 08:33 i Villaskolan Kristianstad
Grundskola 5 Teknik
En del av teknikundervisningen handlar om datorn, datorns delar, datorprogram och programmering. Det ska vi lära oss mer om i detta arbetsområdet!

Innehåll

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med texter och filmer om hur en dator fungerar.

Du kommer att få arbeta med scratch och microbit för att träna din förmåga att programmer, utveckla en idé och lösa problem.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma ditt arbete under lektionerna och i mindre bedömningsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Datorn och programmering

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tekniska lösningar
 • Tk  E 6
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Programmering
Eleven kan genomföra mycket enkel programmering genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkel programmering genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkel programmering genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade digitala modeller.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja sätt som leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja sätt som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven sätt som leder arbetet framåt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med texter där tanken med arbete till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med texter där tanken med arbete är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med texter där tanken med arbetet är väl synliggjord.