👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2021-05-25 08:50 i Trönö skola Söderhamn
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 4 – 5 Fysik
Vad är magnetism? Hur fungerar en magnet? Vad har jordklotet med magnetism att göra? Det och mer får du möjlighet att undersöka och lära om i detta tema.

Innehåll

Bedömning

* Jag kommer att bedöma din förmåga att 

 • beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället i nutid.
 • använda ord och begrepp nedan i rätt sammanhang.
 • planera och genomföra en undersökning.

* Du kommer att få visa vad du lärt genom att skriftligt och muntligt redogöra för nedanstående mål.

 

Mål

Du ska efter arbetet veta följande

 • vad som menas med magnetism och hur det fungerar i enkla drag

 • vilken nytta vi kan ha av magnetism i vardagen

 • hur människan kan dra nytta av jordens magnetfält för att navigera

 • hur en kompass fungerar och hur man kan använda den

 • att det finns en nord- och sydpol på magneter och hur de påverkar varandra.

  Ord och begrepp

 • permanentmagnet och elektromagnet
 • magnetisk Nordpol/Sydpol
 • magnetiskt kraftfält
 • attaherar/repellerar

Arbetssätt/ undervisning

 

Genom egna undersökningar upptäcka vad som är magnetiskt.

Se film

Läsa texter samt träna på att förklara begrepp samt följa instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6