👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Förstoring, förminskning och skala

Skapad 2021-05-25 10:31 i Vallåsskolan Halmstad
Förstoring och förminskning, skala, area och volym.
Grundskola 6 Matematik
Vi lär oss hur man förstorar och förminskar figurer och mönster. Vi lär oss också att förstå skala d v s hur man tolkar och använder kartor och ritningar. I kapitlet lär vi oss även att räkna ut area och volym på några geometriska figurer och använda lämpligt räknesätt och rätt enhet.

Innehåll

 

Syfte:

Utveckla sin förmåga att:

formulera och lösa problem

använda och analysera begrepp

välja och använda lämpliga matematiska metoder och göra beräkningar

föra och följa matematiska resonemang

samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Begrepp:

skala

förminskning

förstoring

likformighet

Centralt innehåll:

skalan för förstoringar och förminskningar

hur man går tillväga när man förstorar och förminskar

likformiga figurer

 

Hur vi arbetar:

 

Gemensamma genomgångar, enskilt arbete, färdighetsträning och repetition.
 

Prov och formativ bedömning 

 

Så visar du vad du har lärt dig:

muntligt genom att delta aktivt vid gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner.

skriftligt genom att redovisa dina lösningar vid prov

Matriser

Ma
Favorit matematik 5B

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa läs- och räkneuppgifter där du kan använda rätt sätt eller arbetsgång för att lösa uppgiften.
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Välfungerande sätt
Resonemang och tillvägagångssätt
Du visar hur du löser uppgifter och förklarar hur du tänker. Du ser även om resultatet är rimligt och om uppgiften kan lösas på mer än ett sätt.
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Välfungerande sätt
Begrepp
Du förstår vad begreppen betyder och kan använda begreppen för att förstå och lösa uppgifter.
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Välfungerande sätt
Matematiska metoder
Du kan välja och använda rätt räknesätt för att räkna och lösa rutinuppgifter som tillhör området.
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Välfungerande sätt
Kommunikation
Du redovisar och förklarar hur du löser uppgifter med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer eller andra sätt som tillhör området.
Huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Välfungerande sätt