👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentationsteknik

Skapad 2021-05-25 11:40 i Länna skola Norrtälje
Vi tränar på att föra fram våra åsikter och argumentera.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska få träna på att argumentera muntligt i form av ett argumenterande tal. Du ska få lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur en åsikt och ett eller flera motargument presenteras. Mot slutet ska du få framföra ett eget argumenterande tal.

Innehåll

 

 Konkretisering av mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • argumentera för en åsikt både muntligt och skriftligt.
 • använda språkliga knep för att övertyga dina mottagare.
 • använda språkliga strukturer som till exempel stycken.

 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med att:

 • Vi tränar på att argumentera för och emot om olika ämnen.
 • Göra muntliga och skriftliga övningar för att träna olika uttryck och de specifika ämnesorden.
 • Öva på att skriva en en argumenterande text
 • Läsa och arbeta med argumenterande texter för att bl.a. analysera och resonera kring vilka argument texterna innehåller. Vi tittar också på hur den argumenterande texten är uppbyggd, särskilda språkliga drag osv.
 • Avslutningsvis skriver du ett manus till ett argumenterande tal som du sedan framför.
 •  

 

 

Uppgifter

 • Argumenterande tal

 • Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Argumentationsteknik åk 6

Kunskapskrav motsvarande E
Kunskapskrav motsvarande C
Kunskapskrav motsvarande A
Innehåll
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Du kan förbereda och genomföra ett enkelt argumenterande tal
Du kan förbereda och genomföra ett utvecklat argumenterande tal
Du kan förbereda och genomföra ett välutvecklat argumenterande tal
Struktur
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Du har en i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning
Du har en relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Du har en väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Anpassning
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Du talar med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du talar med en relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du talar med en god anpassning till syfte och mottagare.