👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

21-22 Kga SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2021-05-25 12:24 i Ängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

På Ängen arbetar vi för att alla barn ska få ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att exempelvis leka med språket genom rim och ramsor samt lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter

 

Hur arbetar vi?

Genom att ta oss tid att lyssna färdigt och samtala med barnen vill vi öka barnens språkmedvetenhet. Det är viktigt för att öka ordförståelsen och ordförrådet. Vid de pedagogiska måltiderna får alla barn tillfälle att komma till tals och göra sig hört.

Genom att benämna saker, uttryck, prepositioner mm hjälper vi barnen med sin språkutveckling i det dagliga arbetet. I barnens lek på förskolan är vi med och observerar och lyssnar in barnens sätt att kommunicera med varandra. Utifrån det reflekterar vi tillsammans över barns språk och kommunikation. Vi leker också med rim, ramsor och sånger då munmotorik och språk utvecklas.

Att kunna ta instruktioner och formulera frågor är en språklig utmaning. Detta arbetar vi mycket med både i den dagliga verksamheten och i dom pedagogiska grupperna. För att utveckla språket använder vi olika uttrycksformer som musik, dans, målning och vatten. Vi arbetar med högläsning och att samtala kring olika handlingar. Att berätta och återberätta är ett viktigt inslag i verksamheten. Här lär sig barnen både att lyssna på, och utveckla sin förståelse, för vad andra säger vilket gör att språkförståelsen tränas. Barnen får t ex berätta om vad de gjort under dagen, eller helgen, i samband med samlingar. Sångsamlingen är ytterligare ett tillfälle för barnen att öva både språk och tilltro till den egna förmågan.

 

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?