👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov årskurs 3 Svenska VT - 2021

Skapad 2021-05-25 12:09 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 3 Svenska
Sammanställning av nationella prov i svenska vt - 2021

Matriser

Sv
Sammanställning Nationella prov i Svenska vt - 21

Delprov A - Gruppuppgift

Tre av fyra aspekter ska vara uppfyllda.
Nått kravnivån
Inte nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiften
Aspekt 2
Eleven kan i gruppen ställa frågor som handlar om uppgiften.
Aspekt 3
Eleven kan lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas.
Aspekt 4
Eleven kan bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer.

Delprov B - Läsa berättande text

Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
Nått kravnivån
Inte nått kravnivån
Läsförståelse
Eleven kan läsa och förstå berättande text

Delprov C - Läsa faktatext

Kravnivå: 14poäng (totalt 18)
Nått kravnivån
Inte nått kravnivån
Läsförståelse
Eleven kan läsa och förstå faktatext.

Delprov D - Elevens högläsning

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
Nått kravnivån
Inte nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Aspekt 2
Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar.
Aspekt 3
Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa avläses.

Delprov E - Elevens textsamtal

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
Nått kravnivån
Inte nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten.
Aspekt 2
Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten.
Aspekt 3
Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.

Delprov F och G - Skriva berättelse

Alla aspekter för varje delprov ska vara uppfylda
Nått kravnivån
Inte nått kravnivån
Delprov F
Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G - stavning
Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord.
Delprov G - interpunktion
Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.

Delprov H - Skriva faktatext

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
Nått kravnivån
Inte nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår.
Aspekt 2
Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär minst 10 av 14 stödord.