👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

21-22 Kga SKA D&I: Demokrati

Skapad 2021-05-25 12:26 i Ängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

På Ängen strävar vi efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

På Ängen ska utbildningen genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället.

 

Hur arbetar vi?

På Ängen arbetar vi för att varje barn ska få ges möjlighet till delaktighet och inflytande samt att varje barn känner att det blir lyssnat på. Vi uppmuntrar barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapar även möjligheter för detta i verksamheten. Vi strävar efter att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna in och ta hänsyn till andras åsikter och tankar. Barnens åsikter tas tillvara och de får möjligheten att bilda sig egna uppfattningar samt göra val utifrån sina egna förutsättningar och på så vis påverka utbildningen. Vi pedagoger har ett medvetet förhållningssätt för att vara goda förebilder och lägga grunden för en god demokratisk miljö på förskolan. 

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?