👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2021-05-25 12:47 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
En ny religion – kristendomen – började växa fram efter Jesus död. Två tusen år senare har den fler anhängare än någon annan religion och finns över hela världen. Hur gick det till? Varför ser inte kristendomen likadan ut överallt?

Innehåll

Bedömning: Inlämningsuppgifter samt avslutande prov.

Tidsplan / Lektionsplanering: v10-15

Begreppslista: Alla begrepp finns i classroom tillsammans med övriga frågor om kristendomen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristendomen blir världsreligion

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Fakta
Kunskap om kristendomen
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen. Visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen. Visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen. Visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur kristendomen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur kristendomen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur kristendomen kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Informationshantering
Eleven kan söka information på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.