👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katapult

Skapad 2021-05-25 12:55 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Teknik
Bygga katapult

Innehåll

Inledning

En katapult är en så kallad kastmaskin och en typ av belägringsvapen som användes i krigföring, huvudsakligen för att slunga stenar och andra projektiler mot fiendebyggnader eller trupper. Katapulten uppfanns av de gamla grekerna.

Katapulten bestod av en hävarm, som fram till var instucken mellan hopsnodda rep, fästa i en grov träställning. Hävarmen tvingades medelst blocktyg tillbaka, och stenen lades på hävarmen, från vilken den med stor kraft slungades iväg.

Vapnet användes från antiken och fram till senmedeltiden, då krutet istället började användas.

 

 

Film om katapult: Unleashing a Medieval Trebuchet on a Wooden Palisade - YouTube

Uppgift

Du ska i grupp (2-3) bygga en katapult som kan skicka iväg en kula minst 2 m, den ska även kunna ställas in för att pricka olika mål. Ni ska under arbetet skapa en dokumentation med bilder, skiss, ritning samt utveckla/förbättra katapulten genom prövning. Du kan även prova att göra en digital katapult i programmet Algodoo. För dig som blir klar tidigt är extrauppgiften att bygga en katapult i Minecraft.

 

Centralt innehåll från Lgr11

• Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

• Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar.

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

Bedömning

Kunskapskrav för betyget E

Katapulten fungerar så att den kan kasta iväg en boll minst 2 m.

Konstruktionen görs genom att prova olika lösningar.

Rapporten beskriver konstruktionen och arbetet på ett enkelt sätt och innehåller någon form av ritning eller skiss av katapulten samt bilder av ert arbete.

 

Kunskapskrav för betyget C

Katapulten fungerar och kan ställas in så att den vid något tillfälle träffar de två målen. Katapulten har någon form design.

Konstruktionen görs genom att prova och omprova lösningar.

Rapporten beskriver konstruktionen och arbetet på ett utvecklat sätt och innehåller en till största delen korrekt ritning av katapulten.

 

Kunskapskrav för betyget A

Katapulten fungerar och kan ställas in så att den ofta träffar de två målen. Katapulten har en väl genomtänkt design.

Konstruktionen görs genom systematiska prov och omprovade lösningar.

Rapporten beskriver konstruktionen och arbetet på ett väl utvecklat sätt och innehåller en korrekt ritning av katapulten.